Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ny satsning ska hjälpa elever tillbaka till skolan

2021-05-25

Forskare och verksamheter i Västervik och regionen går nu samman för att motverka och förebygga så kallad problematisk skolfrånvaro. Genom en forskningscirkel, som startar i höst, ska kunskaperna inom ämnet öka och spridas till personer som arbetar med att få tillbaka eleverna till skolan.

Skolfrånvaro och “hemmasittande” är ett växande problem, som dessutom ökar bland yngre skolelever, enligt rapporter från Skolinspektionen. I Västerviks kommun ökade frånvaron i grundskolan under pandemiåret 2020. Samtidigt upplever många skolor och kommuner att det är svårt att hantera och bygga upp arbetet kring problemet.

Den nya satsningen för att öka kunskaperna om problematisk skolfrånvaro sker i samverkan mellan Centrala barn- och elevhälsan i Västervik, Linnéuniversitetet samt projektet Campus i Småland 2030, som drivs av Campus Västervik.

Skolfrånvaro är ett komplext problem som kan behöva breda lösningar. I vår forskningscirkel kan forskare och yrkesverksamma mötas och samla gemensamma kunskaper för att utveckla arbetet, på flera nivåer och i olika verksamheter. De kanske också hittar områden som forskare behöver problematisera och utforska närmare, säger Klara Björkum, koordinator för forskning och utveckling på Campus Västervik.

Forskningscirkeln ska ha möten under hösten 2021 och våren 2022. Ansvarig forskare är Disa Bergnehr, professor vid Linnéuniversitetet. Representanter från skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, barn-och ungdomshabiliteringen och barn- och ungdomshälsan kommer att delta.

Sidan senast granskad den 25 maj 2021