Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ledarskapsakademin - Seminarier och kurser för dig som är chef

2021-08-31

Ledarskapsakademin är till för alla verksamheter och företag som vill utvecklas och riktar sig till alla chefer: nya som erfarna, chefer i olika verksamheter och med olika kunskapsområden. Olikheterna gör att deltagarna utöver kurser och seminarier lär av varandra. Varje deltagare kan plocka ihop sin ledarutbildning efter behov.

Seminarier

Varje seminarium pågår under en hel dag och inga förkunskaper krävs. Det ingår fika på för- och eftermiddag.

 • Från chef till ledare. Going ape, to stay human!
  Datum 24 september 2021 (sista anmälningsdag är 10 september)
 • Hur skapa kultur för krismedvetenhet. Om krismedvetet ledarskap!
  Datum: 15 oktober 2021 (sista anmälningsdag är 1 oktober)
 • Lean't ledarskap
  Datum: 26 november 2021 (sista anmälningsdag är 12 november)
 • Leda för förändring
  Datum: 27 januari 2022 (sista anmälningsdag är 13 januari)
 • Att leda för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv
  Datum: 18 februari 2022 (sista anmälningsdag är 4 februari)

Kurser

De kurser som vi erbjuder omfattar olika moment som bland annat föreläsningar, seminarier, grupparbeten och egen inläsning av litteratur samt examinationuppgifter.

 • Förändringsarbete, 2.5 hp
  Kursstart: 11 november 2021 (sista anmälningsdag är 14 oktober)
 • Värdegrundsarbete, 2,5 hp
  Kursstart: 3 mars 2022 (sista anmälningsdag är 3 februari)

Läs mer om vad seminarierna och kurserna innehåller och anmäl dig

Sidan senast granskad den 31 augusti 2021