Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Interkulturella möten

2017-03-01

Vårt alltmer mångkulturella samhälle ställer verksamheter och professioner inom hälso- och välfärdssektorn inför utmaningar. Det handlar om möten med människor med olika ålder, etnicitet och kulturell bakgrund, om kommunikation och svårigheter att förstå, brist på kunskap och förutfattade meningar.

Under våren bjuder Socialpedagogiskt centrum på Campus Västervik in till en serie föreläsningar och seminarier med fokus på interkulturella möten, teoretiskt och praktiskt, hur man kan tänka kring problematik och utmaningar i olika möten och hur ömsesidig förståelse kan främjas.

20 april, kl 9-12: Integration i vardagen
26 april, kl 13-16: Att möte det "mångkulturella"
4 maj, kl 9-12: Ung är ung och gammal är gammal - eller?
17 maj, kl 9-12:Barn, unga, migration och interkulturella praktiker
23 maj, kl 9-12: Nyanlända vuxnas meningsskapande i sitt nya liv i Sverige

PLATS: Campus Västervik,
Östersjövägen 8.
LOKAL: Anges på plats
KOSTNAD: 800 kronor (exklusive moms) per person. I priset ingår alla föreläsningar/seminarier
under 2017 samt fika.
FÖR MER INFORMATION:
Michaela Ericsson, 0490-25 41 20
ANMÄLAN: michaela.ericsson@vastervik.se

OBS: anmäl senast 10/4

Sidan senast granskad den 1 mars 2017