Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Campus vidtar förebyggande åtgärder

2021-11-30

Den 29 november blev vi på Campus informerade om en smittspårning av Corona gällande personer med anknytning till Campus Västervik.

I förebyggande syfte har campuschefen beslutat att all personal, utom ett fåtal som behövs för att verksamheten ska kunna hållas igång, ska arbeta hemifrån i två veckor. Vi har även ställt in samtliga externa aktiviteter på campus.

Ytterdörrarna kommer tills vidare att vara låsta så att endast behöriga har tillträde till våra lokaler.

Sidan senast granskad den 30 november 2021