Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
En lärare som interagerar med två av barnen i klassen

Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

Bli expert på lärande och ledarskap! Utbildningen ger dig verktygen för kreativ undervisning, starkt ledarskap och ämneskunskaper. Dessutom får du möjlighet att specialisera dig, praktisera och utforska internationellt utbyte för att bli en eftertraktad lärare och ledare. Samhället behöver fler passionerade lärare som vill göra skillnad i elevernas liv. Genom utbildningen når du din fulla potential och får chansen att forma framtidens generation.

Kurser och valmöjligheter

Redan från starten av utbildningen kommer du att studera ämnen som lärande, utveckling och kunskapsbedömning, samt skolans roll som social och pedagogisk miljö. Under de kommande terminerna fördjupar du dina kunskaper inom svenska, engelska och matematik, samtidigt som du utforskarområden som specialpedagogik och lärarenssociala och pedagogiska ledarskap. 

Du kommer också att få välja ett ämnesblock att specialisera dig inom, antingen samhällsorienterande, naturorienterande/teknik, idrott eller svenska som andraspråk. De ämnesblock som du kan läsa på plats på Campus Västervik är samhällsorienterad och svenska som andra språk. Vill du läsa naturorienterad/teknik eller idrott behöver du resa till undervisningen i Linköping.

Mot slutet av utbildningen kommer du att fördjupa dig både teoretiskt och praktiskt genom att läsa ytterligare kurser inom områden som utvecklingsarbete inom skolan, vetenskapsteori och examensarbete.

Så fungerar det

Utbildningen är på heltid. Undervisningen är på plats på Campus Västervik. Föreläsningarna och seminarierna direktsänds från Linköpings universitet. Du som student har möjligheten att ställa frågor muntligt till läraren under pågående föreläsning. På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater också använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Du som är student hos oss på Campus Västervik kommer vid ett par tillfällen åka på träffar i Norrköping eller Linköping. Linköpings universitet använder en digital lärplattform för kontakt mellan studenter och lärare. Inspelade föreläsningar förekommer och läggs ut på universitetets lärplattform.

Lär av de bästa handledarna

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) får du praktisera på grundskolor i 20 veckor. Delta i planering, genomförande och utveckling av undervisning med en erfaren lärare som din handledare och stöd.

Läs mer om grundlärare i årskurs 4-6 på liu.se

Vill du skugga en student vid Linköpings universitet?

Att "skugga" en student är ett bra tillfälle att uppleva miljön på Campus Västervik och kunna ställa frågor om hur det är att studera decentraliserat vid Linköpings universitet. Du följer med studenten på bland annat föreläsningar, lektioner, grupparbeten med mera under en halvdag.

Klicka här för att anmäla ditt intresse till Skugga en student (Microsoft Forms)

Sidan senast granskad den 7 juni 2024