Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 04 september, 08:49

Vi bygger om webbplatsen

Hoppsan hejsan! Här är det lite rörigt eftersom att vi bygger om vår webbplats. Men det kommer bli såå himla bra sen! Vi bygger om webbplatsen
Hoppa till innehåll

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Som grundlärare i fritidshem får du det bästa av två världar. Du är lärare i fritidshem och skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur och i skolan undervisar du i musik, bild eller idrott.

Du utbildas för att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen. Utbildningen varar i tre år och som färdig lärare har du undervisning i ditt praktisktestetiska ämne (bild, musik eller idrott) under förmiddagen på skolan. Under eftermiddagen är du lärare på fritidshemmet.

Utbildningens innehåll och utlandsmöjligheter

Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrket genom kurser som till exempel lärande, utveckling och om fritidshemmets och skolans roll i samhället. Under termin två och tre lär du dig mer om fritidshemmets funktion, liksom om barns sociala samspel, lek, utomhuspedagogik, kommunikation och fritid. Du väljer också musik, bild eller idrott som blir ditt undervisningsämne i skolan.

Under de sista terminerna fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt. Du fortsätter också att studera musik, bild eller idrott och läser kurser om bland annat mobbning, specialpedagogik och barns kulturskapande och estetiska lärprocesser. Du avslutar utbildningen med att göra ett examensarbete.

För den som vill finns möjligheter till internationellt utbyte under studietiden, till exempel genom att läsa kurser eller göra VFU utomlands.

Så fungerar det

Utbildningen är på heltid. Undervisningen är på plats på Campus Västervik. Föreläsningarna och seminarierna sänds live från Norrköping. Du som student har möjligheten att ställa frågor muntligt till läraren under pågående föreläsning. På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater också använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Du som är student hos oss på Campus Västervik kommer vid ett par tillfällen åka på träffar i Norrköping. Linköpings universitet använder en digital lärplattform för kontakt mellan studenter och lärare. Inspelade föreläsningar förekommer och läggs ut på universitetets lärplattform.

Praktik under hela utbildningens gång

Under hela utbildningen har du nära kontakt med skola och fritidshem, bland annat genom praktik, som kallas för VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. VFU är ett bra sätt att redan under utbildningens gång skapa kontakter med framtida arbetsgivare

Läs mer om grundlärarprogrammet i fritidshem 

Sidan senast granskad den 21 november 2022