Profil-Handboll

Tjejer som spelar handboll

Vill du kombinera studier på gymnasiet med ditt intresse för handboll? 

Västerviks gymnasium erbjuder dig en möjlighet att träna handboll två gånger i veckan på skoltid och genomföra ett teoripass i veckan under ledning av erfarna och välutbildade handbollsinstruktörer inom ramen för Individuellt val. Anledningen till att kurserna Idrott och hälsa 1 – specialisering, Idrott och Hälsa 2 – specialisering och Träningslära 1 är kopplat till det individuella valet är att du då även får möjlighet att läsa meritpoängsgivande kurser inom ramen för programmets ordinarie programfördjupningar. Denna profil ger dig möjlighet till en bred utbildning samt att du även ges möjlighet att vidareutveckla dina förmågor som handbollspelare.

Kurser som ingår i handbollsprofilen:
Idrott och hälsa 1 – specialisering 100p
Idrott och hälsa 2 – specialisering 100p
Träningslära 1 100p
Kurserna läggs som Individuellt val i den individuella studieplanen (utökat program).

Åk 1- ht åk 2: Idrott och hälsa 1 – specialisering och Träningslära 1
Åk 2 vt - åk 3: Idrott och hälsa 2 – specialisering

Åk 1: Tre pass/vecka (två handbollspass och ett teoripass)
Åk 2: Tre pass/vecka: (två handbollspasspass och ett teoripass)
Åk 3: Två pass/vecka : (två handbollspass)

Sidan senast granskad den 3 maj 2024