Pedagogiskt teknikstöd

Alternativa verktyg som erbjuds av Studiecentralen


Alternativa verktyg i lärandet erbjuds elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan till exempel vara att eleven använder rättstavningsprogram på sin dator eller får tillgång till att lyssna på den bok som eleven ska diskutera i svenskan. Dessa insatser sker i samarbete mellan specialpedagoger och lärare och sker utifrån varje elevs olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.

 

Syfte:

  • Medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av
    särskilt stöd, så att de blir delaktiga i sitt lärande.
  • Det kan vara att eleven får tillgång till: rättstavningsprogram, talsyntes, böcker och läromedel upplästa med berättarröst, hörlurar osv.
  • Handleda elever enskilt i de digitala möjligheter som erbjuds.
  • Registrera och administrera elever till de olika databaser som VGY har: ILT, Legimus osv.

           

Sidan senast granskad den 29 januari 2024