Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pedagogiskt teknikstöd

Studiecentralen

Rektor

Karin Svensson
0490-25 42 24
karin.svensson@vastervik.se

Specialpedagoger

Camilla Fransén
camilla.fransen@vastervik.se
Tfn: 0490-25 42 93

Maria Grahn
maria.grahn@vastervik.se
Tfn: 0490-25 45 48

Sara Ljung, tjänstledig
Dan Sagemo, vikarie
dan.sagemo@vastervik.se
Tfn: 0490-25 43 22

Margareta Wester
margareta.wester@vastervik.se
Tfn: 0490-25 42 83

Marie Österberg
marie.osterberg@vastervik.se
Tfn: 0490-25 42 95

 

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Alternativa verktyg som erbjuds av Studiecentralen


Alternativa verktyg i lärandet erbjuds elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan till exempel vara att eleven använder rättstavningsprogram på sin dator eller får tillgång till att lyssna på den bok som eleven ska diskutera i svenskan. Dessa insatser sker i samarbete mellan specialpedagoger och lärare och sker utifrån varje elevs olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.

 

Syfte:

  • Medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av
    särskilt stöd, så att de blir delaktiga i sitt lärande.
  • Det kan vara att eleven får tillgång till: rättstavningsprogram, talsyntes, böcker och läromedel upplästa med berättarröst, hörlurar osv.
  • Handleda elever enskilt i de digitala möjligheter som erbjuds.
  • Registrera och administrera elever till de olika databaser som VGY har: ILT, Legimus osv.

           

Sidan senast granskad den 18 oktober 2021
Innehållsansvarig: Charlotte Aspeteg

Studiecentralen

Rektor

Karin Svensson
0490-25 42 24
karin.svensson@vastervik.se

Specialpedagoger

Camilla Fransén
camilla.fransen@vastervik.se
Tfn: 0490-25 42 93

Maria Grahn
maria.grahn@vastervik.se
Tfn: 0490-25 45 48

Sara Ljung, tjänstledig
Dan Sagemo, vikarie
dan.sagemo@vastervik.se
Tfn: 0490-25 43 22

Margareta Wester
margareta.wester@vastervik.se
Tfn: 0490-25 42 83

Marie Österberg
marie.osterberg@vastervik.se
Tfn: 0490-25 42 95

 

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun