Databaser och informationskällor

 Tjejer som pluggar vid datorbord 

 

Här får du tips på databaser och bra informationssidor på Internet!

Encyclopedia Britannica - Det klassiska uppslagsverket online. Du kan läsa begränsat antal artiklar gratis.

Globalarkivet - Globalarkivet bygger på ett samarbete mellan föreningar och tidskrifter med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling

Globalis - Siffror, kartor, fakta och statistik för att jämföra olika länder. Drivs av Svenska FN-förbundet.

Globalportalen - Om globala sammanhang, utvecklingsfrågor och bistånd. 

Kvinnsam - Litteraturdatabas från Göteborgs Universitet. Referenser till böcker och artiklar med genusperspektiv.

Lagrummet -  Databas för svensk juridik- och rättsinformation. Länkar till alla webbplatser för lagar, förordningar, debatter och beslut. 

Landguiden - Aktuella texter och statistik om världens länder. Från Utrikespolitiska Institutet.

Mediearkivet / Retriever - Artiklar ur ca 300 svenska tidningar och tidskrifter.

Mobile Stories - Interaktiv nyhetssida med aktuella samhällsfrågor. Artiklarna skrivs av svenska gymnasielever.

Statistiska Centralbyrån - Svensk och internationell statistik

Strålsäkerhetsmyndigheten - Information om kärnkraft. Strålsäkerhetsmyndigheten är en statlig myndighet.

Svensk Historia - En gratis nättidning med artiklar, bokrecensioner och forskningsrön om svensk historia.

Svenska dialekter - Drivs av projektet SweDio2000. Här kan du lyssna på olika dialekter från alla delar av Sverige. Välj landskap eller ort i sökrutan! 

Västerviks lokalhistoria - Utförligt beskriven och presenterad på Västerviks kommuns hemsida! 

Fakta på film

AV-Media Kalmar län  - Informations-, dokumentär- och spelfilmer för elever och lärare 

SVT Öppet Arkiv - Gammalt och nytt, både faktafilmer och vanliga filmer!

YouTube EDU - Dokumentärer, föreläsningar och utbildningsfilmer lämpliga för skolarbeten.

Vetenskaplig information

DiVA -  Digitala Vetenskapliga Arkivet. Öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

DOAJ - Directory of Open Acess Journals. Katalog över vetenskapliga artiklar som är fritt tillgängliga på nätet.

Forskning.se - Den nationella forskningsportalen. Här hittar du aktuella forskningsresultat, innovationer och satsningar från landets lärosäten och forskningsinstitut.

Google Scholar - Sök efter vetenskapliga artiklar.

SwePub - Sök bland avhandlingar, artiklar och konferensbidrag från svenska lärosäten och myndigheter.

Uppsatser.se - Sök bland examensuppsatser från svenska högskolor och universitet.

Länklistor

Bibblan guidar -  Sök bland utvalda källor i många ämnen.  

Länkskafferiet - Länkar till 4500 webbplatser och digitala lärresurser som passar bra för skolarbeten.

SO-rummet - Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen

Sidan senast granskad den 7 december 2022