Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Webbplats för Västerviks Gymnasium

Välkommen till oss
Industritekniska programmet
Skolans idrottsprofiler
Vi ger dig möjligheter
Västerviks Gymnasium

Aktuellt

Covid-19 information

2020-11-26

Med anledning av vad Dagens Västervik idag skriver under rubrikerna ”Vägrar svara på hur många elever som smittats av Covid-19" ”Rektorn säker: Ingen har blivit smittad på skolan” lämnas följande komm...

Ersättning för lunch vid distansstudier

2020-11-25

Dagersättning lunch vid distansundervisning Under de dagar elever genomför distansundervisning kommer dagsersättning á 40 kr per dag att betalas ut för lunch. Utbetalningen sker när distansundervisnin...

Covid-19 information

2020-11-20

Information till elever och vårdnadshavare om delvis övergång till distansundervisning  Vi har under hösten 2020 vidtagit många åtgärder för att anpassa skolmiljön i syfte att minska riskerna för...

Covid-19 information

2020-11-18

Covid-19 information 2020-11-18 Vi är många som idag onsdag 18 november har tagit del av den presskonferens som utbildningsminister Anna Ekström höll på förmiddagen. Idag onsdag kommer ledningsgrupp f...

Covid-19 information

2020-11-11

Så påverkas kommunen av de nya lokala restriktioner Efter Folkhälsomyndighetens beslut att införa extra restriktioner för Kalmar län hölls idag en extrainsatt krisledningsnämnd för att besluta om hur ...

Covid-19 information

2020-11-09

Skäl för övergång till distansundervisning På förekommen anledning har vi i följande punkter sammanfattat huvuddragen i vad som gäller för att distansundervisning kan vara aktuellt: • Det finns inget...

Covid-19 information

2020-11-09

Covid-19 läget på Västerviks gymnasium 20-11-09 Under helgen har ytterligare 5 elever inom gymnasieskolan konstaterats smittade av Covid-19. Vi planerar ingen övergång till distansundervisning i nuläg...

Covid-19 information

2020-11-05

Covid-19 läget på Västerviks gymnasium 20-11-05 Idag torsdag har ytterligare två elever inom gymnasieskolan konstaterats smittade av Covid-19. Eleverna går inte i samma klass. Berörda klasser och lära...

Information från Folkhälsomyndigheten

2020-11-05

Information från Folkhälsomyndigheten angående gymnasieskola-gymnasiesärskola och Covid-19 Genom att följa länken kan du ta del av ett urval av information från Folkhälsomyndigheten angående gymnasies...

Covid-19 information

2020-11-04

Covid-19 läget på Västerviks gymnasium Idag onsdag 4 november har skolledningen för Västerviks gymnasium och vuxenutbildning fått kännedom om tre konstaterade fall av Covid-19. Två elever inom gymnasi...