Digitala system som används på skolan

Dexters logga

DEXTER används på hela Västerviks Gymnasium. Här får både elev och vårdnadshavare tillgång till individuell studieplan, betyg, frånvaro/närvaro, Klass- och grupplistor, schema, personalkort, personallista mm.

ISTs logga

IST Lärande används sedan hösten 2016 på hela Västerviks Gymnasium. Ett digitalt system för planering, bedömning, omdöme och utvecklingssamtal. Via IST Lärande kan alla elever och vårdnadshavare (innan eleven fyllt 18 år) följa elevens olika aktiviteter. IST Lärande nås via samma inloggning som DEXTER och ligger som en genväg på startsidan direkt när man loggat i i DEXTER. Nedan hittar ni två olika länkar som på ett pedagogiskt sätt visar hur ni orienterar er i både elev- och vårdnadshavarvyn och vilken information som nås. Har du som elev eller vårdnadshavare frågor om systemet är du välkommen att kontakta mentor eller undervisande lärare.

Film elevvyn

Film vårdnadshavarvyn

 

Outloook är vårt mailsystem och används av både medarbetare och elever. 
Outlook webb nås enklast genom att skriva epost.vastervik.se i adressfältet i en webbläsare

WebUntis logga

WebUntis når man genom länken schema på startsidan på gymnasiets webbplats. Här hittar du schema för alla klasser och lärare på skolan. Detta schema uppdateras dagligen.
Webbuntis finns även som en app som kan laddas ner till smartphone eller lärplatta. 
Appen ser ur så här
WebbUntis App

Google G Suites logga

GSuite (fd GAFE) används för samarbete och delning av dokument mellan elev-elev och elev-lärare. Via Classroom lägger läraren upp olika aktiviteter och arbetsområden med sin klass/grupp.

Office 365 logga

O365 Finns från och med hösten 2019 åtkomlig för elever och lärare. O365 används för samarbete och delning av dokument mellan elev-elev och elev-lärare. I alla 1-1 datorer finns Office 2016 installerat lokalt. Detta ger alla elever möjlighet att arbeta lokalt med sina dator då nätverk inte finns tillgängligt.

Skolons logga

Skolon
Skolon är en plattform som samlar elevens digitala skolverktyg på ett ställe. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg. Just nu år eleven Digilär från Skolon. VGY´s ambition är att så många som möjligt av de digitala verktyg som vi använder ska nås via Skolon.

Kunskaps Matrisen logga

Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel i matematik som består av en uppgiftsbank där matematikläraren kan skräddarsy uppgifter utefter elevens behov. Varje elev kan få tillgång till en egen kunskapsmatris där de ser sin egen status och arbeta med att fylla kunskapsluckor. Till sin hjälp får de videogenomgångar som beskriver momenten och mängder med övningsuppgifter att träna på.

DigiExam logga

Digiexam är ett digitalt provsystem som används vid prov eller även med fördel som lektionsverktyg. Systemet används även vid nationella prov. Eleverna sitter i sina salar och får tillgång till provet på olika sätt (t.ex via en kod). Under tiden som eleven skriver provet är datorn låst i provfönstret och inga andra system eller nätverk kan användas. Systemet tillåter även att provet bedöms annonymt vilket innebär att den som bedömer provet ser vem eleven är först när provet rättat.

Digilär logga

Digilär använder vi som digitalt läromedel i svenska, engelska, matematik, religion, samhällskunskap, historia, svenska som andra språk och SVA. Läromedel finns anpassat både för gymnasiet och grundskolan. 

Formida logga

Formida
Formida är ett verktyg som används av våra lärare för att ge eleven formativa och mottagaranpassade kommentarer med exempel som ger eleven bättre förutsättningar för utveckling. Formida använder vi som ett tilläggsverktyg till G-Suite.

3D Classroom logga

3D Classroom är ett 3D läromedel som används i naturkunskap, biologi, fysik, teknik, medicin, kemi, matematik. Läraren skapar egna 3D filmer som på ett nytt och än mer tydligt sätt beskriver olika områden. T.ex. Kroppens olika organ och uppbyggnad.

Sidan senast granskad den 29 januari 2024