Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Digitala system som används på skolan

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

Saluhallen

Hamngatan 31
593 33 Västervik
Tfn 0490-25 42 28
I saluhallen hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

DEXTER används på hela Västerviks Gymnasium. Här får både elev och vårdnadshavare tillgång till individuell studieplan, betyg, frånvaro/närvaro, Klass- och grupplistor, schema, personalkort, personallista mm.
___________________________________________________________

IST Lärande används sedan hösten 2016 på hela Västerviks Gymnasium. Ett digitalt system för planering, bedömning, omdöme och utvecklingssamtal. Via IST Lärande kan alla elever och vårdnadshavare (innan eleven fyllt 18 år) följa elevens olika aktiviteter. IST Lärande nås via samma inloggning som DEXTER och ligger som en genväg på startsidan direkt när man loggat i i DEXTER. Nedan hittar ni två olika länkar som på ett pedagogiskt sätt visar hur ni orienterar er i både elev- och vårdnadshavarvyn och vilken information som nås. Har du som elev eller vårdnadshavare frågor om systemet är du välkommen att kontakta mentor eller undervisande lärare.

Film elevvyn

Film vårdnadshavarvyn

___________________________________________________________


FirstClass 12webb är skolans samarbets- och kommunikationsplattform. Du hittar en ingång till FC via Västerviks Gymnasiums hemsida www.gymnasiet.vastervik.se eller direkt  via adressen https://navet.vastervik.se. När du loggat in finner du den senaste informationen och nyheter som är relevanta för dig. Du som elev har ett ansvar att logga in i FC varje dag för att hålla dig uppdaterad i undervisningsplanering gällande dina kurser samt studiehandledning från dina lärare. FC når du givetvis via din dator och webbläsare, men du kan med fördel även använda den i din smartphone. Har du en smartphone eller lärplatta så kan du ladda ner appar för FC.  Genom apparna får du ständig tillgång till information, filer eller e-post. Appen som du ska ladda ner heter FirstClass GO. När du startar appen anger du följande i fältet server: navet.vastervik.se
____________________________________________________________

 

WebUntis når man genom länken schema på startsidan på gymnasiets webbplats. Här hittar du schema för alla klasser och lärare på skolan. Detta schema uppdateras dagligen.
Webbuntis finns även som en app som kan laddas ner till smartphone eller lärplatta. 
Appen ser ur så här

___________________________________________________________

GSuite (fd GAFE) används för samarbete och delning av dokument mellan elev-elev och elev-lärare. Via Classroom lägger läraren upp olika aktiviteter och arbetsområden med sin klass/grupp.

___________________________________________________________

O365 finns från och med hösten 2017 åtkomlig för elever och lärare. O365 används för samarbete och delning av dokument mellan elev-elev och elev-lärare. I alla 1-1 datorer finns Office 2016 installerat lokalt. Detta ger alla elever möjlighet att arbeta lokalt med sina dator då nätverk inte finns tillgängligt.

___________________________________________________________

Skolon
Skolon är en plattform som samlar elevens digitala skolverktyg på ett ställe. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg. Just nu år eleven Digilär från Skolon. VGY´s ambition är att så många som möjligt av de digitala verktyg som vi använder ska nås via Skolon.
___________________________________________________________

 

Mobile stories
Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga att ta större plats i samhällsdebatten. Med inbyggda guider och mallar skapar eleverna genomarbetade artiklar och får samtidigt övning i källkritik. Checkfrågor om upphovsrätt, källkritik och etiska publiceringsregler skapar en medvetenhet som de sedan har med sig till andra forum på nätet. Med medieplattformen ”Hela Sveriges skolkanal” når ungas material ut och kan göra skillnad på riktigt.
___________________________________________________________


Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel i matematik som består av en uppgiftsbank där matematikläraren kan skräddarsy uppgifter utefter elevens behov. Varje elev kan få tillgång till en egen kunskapsmatris där de ser sin egen status och arbeta med att fylla kunskapsluckor. Till sin hjälp får de videogenomgångar som beskriver momenten och mängder med övningsuppgifter att träna på.
___________________________________________________________

Digiexam är ett digitalt provsystem som används vid prov eller även med fördel som lektionsverktyg. Systemet används även vid nationella prov. Eleverna sitter i sina salar och får tillgång till provet på olika sätt (t.ex via en kod). Under tiden som eleven skriver provet är datorn låst i provfönstret och inga andra system eller nätverk kan användas. Systemet tillåter även att provet bedöms annonymt vilket innebär att den som bedömer provet ser vem eleven är först när provet rättat.

___________________________________________________________

Digilär använder vi som digitalt läromedel i svenska, engelska, matematik, religion, samhällskunskap, historia, svenska som andra språk och SVA. Läromedel finns anpassat både för gymnasiet och grundskolan. 

___________________________________________________________

Formida
Formida är ett verktyg som används av våra lärare för att ge eleven formativa och mottagaranpassade kommentarer med exempel som ger eleven bättre förutsättningar för utveckling. Formida använder vi som ett tilläggsverktyg till G-Suite.
___________________________________________________________

 

3D Classroom är ett 3D läromedel som används i naturkunskap, biologi, fysik, teknik, medicin, kemi, matematik. Läraren skapar egna 3D filmer som på ett nytt och än mer tydligt sätt beskriver olika områden. T.ex. Kroppens olika organ och uppbyggnad.

___________________________________________________________

 

Kartläggaren (Mystudyweb) är en molntjänst för en screeningtest i svenska, engelska och matematik - ett förtest och ett eftertest.

 

Sidan senast granskad den 22 januari 2018
Innehållsansvarig: Jenny Gustavsson

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

Saluhallen

Hamngatan 31
593 33 Västervik
Tfn 0490-25 42 28
I saluhallen hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)