Bygga nytt, ändra eller riva

Kontakt för frågor kring bygglov, bygganmälan

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring bygglov eller bygganmälan. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 16.30.

Kontakt byggexpedition för allmänna frågor om ansökan/anmälan

Katarina Svensson
Assistent
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Eivor Filipsson
Assistent
0490-25 48 04
eivor.filipsson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Kontakt bygglov

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Ingmarie Smids
Bygglovarkitekt
0490-25 48 12
ingmarie.smids@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Lena Svensson Burman
Bygglovhandläggare
0490-25 48 37
lena.svensson-burman@vastervik.se

Anna Herge
Bygglovhandläggare
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Kontakt anmälan

Jan Johansson
VVS-inspektör, OVK, brandfarlig vara
0490 - 25 48 08
jan.johansson@vastervik.se

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Thomas Andersson
Byggnadsinspektör
0490-25 48 33
thomas.a.andersson@vastervik.se

Marcus Hulterström
Byggnadsinspektör
0490-25 48 36
marcus.hulterstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här får du information om hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

Det är byggkontoret på miljö- och byggnadskontoret som har hand om dessa frågor i Västerviks kommun. Verksamheten styrs av lagstiftningen, i första hand plan- och bygglagen och miljöbalken.

Kontakta oss gärna om du har frågor om din fastighet, för att få råd och idéer eller information om hur ansökningar/anmälningar lämpligen utformas.

Handläggningstider

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i lovärenden lämnas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. Vårt mål är att klara av att lämna beslut inom åtta veckor.

Vi meddelar dig när ansökan är komplett från dig.

Om din ansökan innehåller alla handlingar som krävs redan från början går handläggningen fortare.

Sök ditt lov digitalt

Du kan ansöka om olika lov, göra anmälan och följa dina ärenden hos oss via mittbygge.se. Klicka på bilden nedan för att läsa mer!

 mittbygge.se

Sidan senast granskad den 21 maj 2015
Innehållsansvarig: Maria Ström

Kontakt för frågor kring bygglov, bygganmälan

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring bygglov eller bygganmälan. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 16.30.

Kontakt byggexpedition för allmänna frågor om ansökan/anmälan

Katarina Svensson
Assistent
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Eivor Filipsson
Assistent
0490-25 48 04
eivor.filipsson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Kontakt bygglov

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Ingmarie Smids
Bygglovarkitekt
0490-25 48 12
ingmarie.smids@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Lena Svensson Burman
Bygglovhandläggare
0490-25 48 37
lena.svensson-burman@vastervik.se

Anna Herge
Bygglovhandläggare
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Kontakt anmälan

Jan Johansson
VVS-inspektör, OVK, brandfarlig vara
0490 - 25 48 08
jan.johansson@vastervik.se

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Thomas Andersson
Byggnadsinspektör
0490-25 48 33
thomas.a.andersson@vastervik.se

Marcus Hulterström
Byggnadsinspektör
0490-25 48 36
marcus.hulterstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)