Naturvård, parker

Kontakt angående naturvård och strandskydd

Lars Kåremyr
kommunekolog/miljöskyddsinspektör
lars.karemyr@vastervik.se

Mattias Pettersson
Miljöinspektör
mattias.pettersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Eklöv i höstfärger

Under område natur och parker hittar du information om kommunens naturvårdsarbete och om skötseln av parker och grönområden.

Västerviks kommun är rikt på områden med värdefull natur. Riktlinjer och mål för naturvårdsarbetet finns beskrivet i kommunens naturvårdsprogram.

I kommunen finns det också gott om parker och grönområden. Dessa sköts enligt en så kallad grönplan.

Dialogmöte för allmänheten om ny skötselplan för Gränsö naturreservat

2017-03-22

Västerviks kommun bjuder in allmänheten till ett dialogmöte den 28 mars om en ny skötselplan för Gränsö naturreservat. Den gamla skötselplanen för naturreservatet är delvis inaktuell och behöver förny...

Pressmeddelande: Arbete pågår i Gränsö naturreservat

2015-12-08

Västerviks kommun har påbörjat röjningsarbeten i hagmarkerna mellan Gränsö kanal och Gränsö slott. Syftet är att gynna ekskogen genom att, i första hand, gallra bort uppväxande gran. Arbetet har påbör...

Sidan senast granskad den 17 januari 2017
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Kontakt angående naturvård och strandskydd

Lars Kåremyr
kommunekolog/miljöskyddsinspektör
lars.karemyr@vastervik.se

Mattias Pettersson
Miljöinspektör
mattias.pettersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)