Campus Västervik Personalen på Campus Student på Campus Plugga på Campus Västervik

Aktuellt på Campus Västervik

Ska du söka högskoleutbildning?

2017-03-13

Studievägledning Drop-In på Campus Västervik för alla som har svårt att få ballongen att lyfta. NÄR?30 -31 mars 09:00 - 16:0010 - 11 april 09:00 - 16:00 antagning.se öppnar för ansökan 15 mars till si...

Interkulturella möten

2017-03-01

Vårt alltmer mångkulturella samhälle ställer verksamheter och professioner inom hälso- och välfärdssektorn inför utmaningar. Det handlar om möten med människor med olika ålder, etnicitet och kult...

Senareläggning av starten av maskiningenjörs-utbildning på Campus Västervik

2017-02-24

För att fullt ut kunna kvalitetssäkra utbildningen Maskiningenjör – Industriell produktion 180 hp i Högskolan Västs regi på Campus Västervik senareläggs starten från hösten 2017 till hösten 2018. - Fö...

Inbjudan till seminarium - 27 februari

2017-02-13

Digitalisering inom tillverkning Industri 4.0 och kollaborativa robotar Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går fortare än någonsin tidigare. Begrepp som digitalisering står högt på agendan idag ...

Läs en kurs i vår!

2016-10-24

Ledarskap, 7,5 hp Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse för ledarskap som begrepp och fenomen. Du ska få kunskaper om och förståelse för ledarskapet...

Ta en rundtur i våra nya lokaler!

2016-10-03

Nu finns det en film på våra nya fina lokaler. Ta gärna en rundtur!