Omsorg, stöd och hjälp

Kontakt

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontaktformulär

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post)

Västerviks kommun erbjuder olika former av stöd och omsorg till dig utifrån hur din livssituation ser ut.

Här hittar du information om vilket socialt stöd och vilken service och hjälp som finns i kommunen.

Du hittar också information om vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ska göra för att ansöka om stöd och hjälp.


Sidan senast granskad den 21 juni 2016
Innehållsansvarig: Jörgen Olsson

Kontakt

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontaktformulär

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post)