En rubrik

Aktuellt i Västerviks kommun

Fortsatt kommunfullmäktigesammanträde

2015-06-30

Eftersom inte kommunfullmäktige blev klart igår (måndag) kommer det att fortsätta på torsdag den 2 juli. Plats: Bryggaren Tid: Torsdagen den 2 juli kl 18.00 Eftersom det fortsatta mötet är inom e...

Kontroll av mottagningskök

2015-06-26

Ny projektrapport från miljö- och byggnadskontoret. Många barn, elever och äldre serveras dagligen mat i verksamheter som är mottagningskök. Ett mottagningskök är en verksamhet som tar emot färd...

Bra badvatten i kommunen

2015-06-24

Årets första provtagning av våra badvatten visar på ett bra resultat! De badplatser i kommunen som vi tagit prov på har alla bra badvatten. Samtliga prover var tjänliga. Nytt för i år är att det finn...

Samråd gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård

2015-06-16

Under två år har Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun och Västerviks kommun tillsammans med Region Östergötland arbetat med att ta fram ett gemensamt planeringsdokument för v...

Information från Västervik Miljö & Energi AB gällande import av avfallsbränsle

2015-06-11

Västervik Miljö & Energi använder sig av brännbart avfall som bränsle i Stegeholmsverket i Västervik. Avfall som bränsle har använts ända sedan mitten av 80-talet i Västervik och bolaget har stor ...

Sommarsimskola

2015-06-08

Vill du anmäla ditt barn till sommarsimskola? På följande orter finns sommarsimskolor i kommunen 2015.  Information om tider och kostnad för de olika orterna kommer att fyllas på efter hand. För...

Undersökningar av föroreningar i Ankarsrums samhälle

2015-06-03

Västerviks kommun har gjort undersökningar i marken i Ankarsrums samhälle. Föroreningar av tjärämnen och metaller har upptäckts i jorden. Ämnena tros komma från massor som användes när området byggdes...

Detaljplan 2b på Horn klar för antagande

2015-06-02

Detaljplan 2b på Hornslandet är nu klar för antagande. Planen avses behandlas på kommunstyrelsen den 15 juni och i kommunfullmäktige den 29 juni.  Ta del av planhandlingarna för Detaljplan 2B.

Kalendarium

Bo i Västervik

Hitta bostad

Semestra i Västervik

Turistbyrå

Nya bostadsområden

Kommunens planarbete