En rubrik

Aktuellt i Västerviks kommun

Eldningsförbud i Västerviks kommun

Eldningsförbud råder i Västerviks kommun. Förbudet gäller från och med torsdag 10 juli 2014 klockan 15.00 och tills vidare.
Eldningsförbud i Västerviks kommun

Eldningsförbud

2014-07-10

Eldningsförbud råder i Västerviks kommun. Förbudet gäller från och med i dag torsdag 10 juli 2014 klockan 15.00 och tills vidare. Förbudet avser eldning utomhus i Västerviks kommun. Med eldning utomh...

Tänk på framkomligheten när du parkerar

2014-07-09

Med det fina sommarvädret är det många som vill ut i naturen och till badplatser runt om i kommunen. Ofta räcker inte ordinarie parkeringsplatser till för besökarnas bilar. Parkerar du på vägen är det...

Skolstart 2014/2015

2014-07-04

Välkomna till skolstart läsåret 2014/2015 Västerviks kommuns grundskolor börjar läsåret 2014/2015 tisdag den 19 augusti. Om inte annat anges är första skoldagen halvdag och ingen skolmåltid serveras. ...

Eftersändning från kommunfullmäktige 30 juni 2014

2014-07-02

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträdde måndag 30 juni 2014. Nu kan du se eftersändningen med webb-TV. Se eftersändningen och läs om Kommunfullmäktiges sammanträde 30 juni här Bland ärenden...

Pressmeddelande: Anpassning till ny lagstiftning – så möter Västerviks kommun ändringarna i Plan- och bygglagen

2014-06-30

Den 2 juli 2014 ändras plan- och bygglagen (PBL) med nya regler om åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Så här arbetar Västerviks kommun för att möta både kraven i nya lagstiftningen och ...

Pressmeddelande: Västerviks kommuns miljöstipendiat 2013 utsedd

2014-06-30

Gamleby sportfiskeklubb får stipendiet för 2013. Motivet till tilldelningen är klubbens naturmiljöengagemang i fiskefrågor och genomförande av insatser för ett mer hållbart sportfiske. Klubbens projek...

En uppföljande utvärdering av kostnadsreduceringarna i samband med budget 2013

2014-06-27

Nu finns utvärderingen av vad besparingarna 2013-14 innebar för förskolan och skolan i Västervik att läsa.Det har gjorts en utvärdering av besparingar som genomfördes i organisationen för förskola och...

bo i västervik

Hitta bostad

semestra i västervik

Turistbyrå

Nya bostadsområden

Kommunens planarbete