Ljuständningsceremoni 27 november klockan 17 Åk med tomtetåget! Välkommen till Västerviks simhall

En rubrik

Aktuellt i Västerviks kommun

Pressmeddelande från Västervik Miljö & Energi AB: Världstoalettdagen 19 november

2014-11-18

Världstoalettdagen är sedan 2013 en officiell FN-dag. Den bästa hyllningen du kan ge din toalett är att alltid använda papperskorgen istället för att spola ner skräpet. Hur skulle ditt liv påver...

Kommunfullmäktige 24 november klockan 17

2014-11-18

Vi tog en snabb pratstund med Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson (S) om sammanträdet - denna mandatperiods andra - på måndag 24 november. Bland de viktigaste punkterna detta sammanträde: fastst...

Dags att ansöka om svensk flagga

2014-11-14

  Sedan flera år tillbaka förmedlar Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län fanor och flaggor till föreningar och enskilda medborgare i länet. Fanorna och flaggorna delas därefter ut vid...

Nu undersöks tillgängligheten i flerbostadshus

2014-11-12

Västerviks kommun ser just nu över den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus. Granskningen görs i hus som har tre eller fler lägenheter. Varje fastighetsägare kommer att bli kontaktad för att boka...

Marcus Brännström får stipendium för att sprida visor

2014-11-06

Vår musiketnolog och visarkivarie Marcus Brännström i Västervik har belönats ett stipendium på 40 000 kronor från Kungliga Gustav Adolfs Akademien. Pengarna ska uppmuntra till fortsatta studier av den...

Pressmeddelande: Fortsatt uppåt för måluppfyllelsen i barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning

2014-11-05

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt årets kvalitetsredovisning.- Ett fantastiskt arbete har skett på våra förskolor och skolor trots att resurserna minskat under flera år, säger barn- och utbi...

Pressmeddelande: Västerviks kommuns kostverksamhet levererar landets bästa sjukhusmat

2014-10-24

När den nationella patientenkäten 2014 för Sveriges sjukhus presenterades har patienterna på Kalmar läns tre sjukhus visat sig mest nöjda av landets alla 21 landstings sjukhuspatienter. Maten på Väste...

Bo i Västervik

Hitta bostad

Semestra i Västervik

Turistbyrå

Nya bostadsområden

Kommunens planarbete