Kontakt nämnder, förvaltningar och bolag

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Västerviks kommun 

Växel 0490-25 40 00
vasterviks.kommun@vastervik.se

Postadress

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21, Västervik

Fakturaadress

Västerviks kommun
Box 291
593 24 Västervik 

Nämnder och förvaltningar

Barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningskontoret

Räddningsutskottet och räddningstjänsten

raddningsnamnden@vastervik.se

Expedition 0490 - 25 57 51
Nödläge 112
Upplysning om eldning utomhus 0470-463 57
Vakthavande befäl 0490-25 57 75
Räddningschef 0490-25 57 98
Fax 0490-25 57 74

Besöksadress: Östersjövägen 4, Västervik

Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggnadskontoret

mbn@vastervik.se

Kontakt byggexpedition för allmänna frågor om ansökan/anmälan
0490-25 48 04, Maria Mattsson, assistent
0490-25 48 01, Katarina Svensson, assistent

Kontakt administrationen för frågor kring miljö- och hälsoskydd, livsmedel
0490-25 48 18, Pia Grönvall
0490-25 48 02, Carina Hultgren

Nämndsekreterare Angelika Idberg, 0490-25 48 20

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik

Socialnämnden och socialförvaltningen

socialnamnden@vastervik.se

Valnämnden

valnamnden@vastervik.se

Överförmyndare

overformyndare@vastervik.se

Kommunägda företag 

TjustFastigheter AB

bostadsbolaget@vastervik.se

Västervik Bostads AB

bostadsbolaget@vastervik.se

Växel 0490-25 72 00
Bobutiken 0490-25 72 50
Fax 0490-25 72 01
Jourtelefon efter växelns stängning 0470-132 78

Besöksadress: Spötorget 1, Västervik

Västervik Kraft Elnät AB

miljoenergi@vastervik.se

Kundtjänst 0490-25 70 50
Brott på elledning utomhus 0470-132 78

Västervik Miljö & Energi AB 

miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice
0490-25 70 50 Vardagar 07:30-16:00

Målserums avfallsanläggning
0490-25 71 45
Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider
Elnät och gator: 0470-132 78
Vatten & Avlopp: 0490-122 98

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik

Västervik Resort AB

lysingsbadet@vastervik.se

Lysingsbadets Semesteranläggning
Reception 25 80 00

Sidan senast granskad den 29 september 2017
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)