Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nedtagning av träd

Västerviks kommun har ansvar för de träd som står på kommunal mark. Har du önskemål om att vi ska ta ner ett eller flera träd ska du ansöka om det till oss.

Så ansöker du

Vill du ansöka om nedtagning av ett träd så använder du endera vår e-tjänst eller kontaktar du oss på sbe.kundtjanst@vastervik.se och beskriver dina önskemål. 

Här finns e-tjänsten för fällning av träd

Vi arbetar med avverkning och nedtagning av träd under vinterperioden. För att din ansökan
ska kunna behandlas inför kommande avverkning behöver den ha kommit in till oss senast
15 oktober.

Skadade träd

Observera att träd som har fallit, håller på att falla eller på annat sätt utgör hinder eller fara ska anmälas till kundtjänst på telefon 0490-25 49 50 eller e-post sbe.kundtjanst@vastervik.se

Det här händer efter din ansökan

Efter att vi har fått in en ansökan gör vi en bedömning. Bedömningen görs utifrån flera punkter:

 • Trädets kondition
 • Trädets ekologiska och estetiska värde
 • Trädets funktion för området som helhet
 • Stod trädet där när den sökande köpte/byggde fastigheten
 • Ålder och storlek

Utöver det utgår vi också från de här punkterna i vår bedömning:

 • Generellt är kommunen mycket restriktiv när det gäller fällande av friska träd
 • Träd tas inte ner för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ner för att de skuggar tomt och/eller byggnader
 • Träd tas inte ner för att de skymmer utsikt
 • Träd tas inte ner för att de skymmer antenner eller liknande utrustning
 • Träd tas inte ner för att de orsakar dålig tillväxt i närliggande vegetation

Träden gör nytta

Träd bidrar till ett mer hälsosamt och behagligt klimat. I en stad förbättrar de klimatet genom att rena luften från föroreningar, utjämna temperatursvängningar, dämpa vind, höja luftfuktigheten och fungera som filter som tar upp damm och stoft från luften.

Parker, koloniområden, trädgårdar, kyrkogårdar, alléer och andra gröna ytor ger identitet och karaktär åt ett samhälle och bidrar till att göra det trevligt och attraktivt att bo och verka i. Träden i ett samhälle bidrar inte minst till den biologiska mångfalden och fågellivet.

Sidan senast granskad den 19 oktober 2022
Innehållsansvarig: Rickard Ljunggren

Kontakt

Kundtjänst Samhällsbyggnad
Telefon:
0490-25 49 50