Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nedtagning av träd

Naturvård, kontaktsida

Kommunekolog

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Tillsammans med byggnader utgör träd stadens stomme och spelar en viktig roll för att ge en stad dess speciella identitet och karaktär.

Träd bidrar till ett mer hälsosamt och behagligt klimat. I en stad förbättrar de klimatet genom att rena luften från föroreningar, utjämna temperatursvängningar, dämpa vind, höja luftfuktigheten och fungera som filter som tar upp damm och stoft från luften.

Parker, koloniområden, trädgårdar, kyrkogårdar, alléer och andra gröna ytor ger identitet och karaktär åt en stad och bidrar till att göra den trevlig och attraktiv att bo och verka i. Träden i en stad bidrar inte minst till den biologiska mångfalden och fågellivet.

Västerviks kommun har ansvar för de träd som står på kommunal mark. Har du önskemål om nedtagning av ett eller flera träd ska du ansöka om det på en särskild blankett. Nedtagningen sköts av Västervik Miljö & Energi som driftentreprenör.

Efter att vi har fått in en ansökan gör vi en bedömning. Bedömningen görs utifrån flera punkter:

 • Trädets kondition
 • Trädets ekologiska och estetiska värde
 • Trädets funktion för området som helhet
 • Stod trädet där när den sökande köpte/byggde fastigheten
 • Ålder och storlek

Utöver det utgår vi också från de här punkterna i vår bedömning:

 • Generellt är kommunen mycket restriktiv när det gäller fällande av friska träd
 • Träd tas inte ner för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ner för att de skuggar tomt och/eller byggnader
 • Träd tas inte ner för att de skymmer utsikt
 • Träd tas inte ner för att de skymmer antenner eller liknande utrustning
 • Träd tas inte ner för att de orsakar dålig tillväxt i närliggande vegetation

Ansökan och avverkningsperiod

Vi arbetar med avverkning och nedtagning av träd under vinterperioden. För att din ansökan ska kunna behandlas inför kommande avverkning behöver den ha kommit in till oss senast 15 oktober.

Under Relaterade dokument hittar du de två blanketter som ska fyllas i och lämnas till oss.

1. Blankett för ansökan om nedtagning

2. Blankett för grannhöran. Den här blanketten ska du använda för att redovisa godkännande från närmast berörda grannar. Utan den är inte din ansökan giltig. Berörd granne innebär person som från sin fastighet kan se angivet/angivna träd eller i övrigt kan anses bli berörd av ett eventuellt beslut, till exempel genom att marken används som barnens lekyta.

Sidan senast granskad den 24 oktober 2017
Innehållsansvarig: Anders Norell

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Naturvård, kontaktsida

Kommunekolog

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun