Sjöar och vattendrag

Kontakt angående naturvård och strandskydd

Lars Kåremyr
kommunekolog/miljöskyddsinspektör
lars.karemyr@vastervik.se

Mattias Pettersson
Miljöinspektör
mattias.pettersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Sverige är oerhört rikt på vatten. I hela landet finns ungefär 100 000 sjöar större än 1 hektar. Totalt täcker de cirka 9 % av landets yta. Här finns också flera hundra tusen kilometer med små och stora vattendrag.

Sjöar och vattendrag har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Samtidigt så använder vi människor vattnet på en mängd olika sätt. Här uppstår ibland konflikter mellan vår önskan att utnyttja vattenresurserna och att vilja skydda och bevara dessa.

Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål är ”Levande sjöar och vattendrag”. Enligt målet ska ”sjöar och vattendrag vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras”.

Människans användande av vattenmiljöerna behöver därför ske så att hänsyn visas mot de värden som finns. Vi måste också se till så att resurserna nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Sidan senast granskad den 21 juni 2017
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Kontakt angående naturvård och strandskydd

Lars Kåremyr
kommunekolog/miljöskyddsinspektör
lars.karemyr@vastervik.se

Mattias Pettersson
Miljöinspektör
mattias.pettersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)