Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

249 träffar på "hon" inom Västerviks kommuns webbsidor

Nyheter kommun och politik

2013-10-28

Kommunfullmäktige 19 juni 2017 - 2017-06-09 ... Hon heter Sofia Eldh, är 41 år och kommer närmast från ett jobb på stadsledningskontoret i Stockholm. Hon är jurist och har jobbat he... Ny chef för HR och kommunikation ...

Kommun och politik

Ny chef för HR och kommunikation

2017-04-13

2017-04-13 Västerviks kommuns avdelning ... Hon heter Sofia Eldh, är 41 år och kommer närmast från ett jobb på stadsledningskontoret i Stockholm. Hon är jurist och har jobbat hela sin karriär i offentlig sektor, med ...

Kommun och politik > Nyheter kommun och politik

Ewa Myhrén blir ny grundskolechef

2017-03-08

hon arbetat med skolutvecklingsfrågor i över 15 år. För närvarande jobbar hon som utvecklingsledare för grundskolan. Tidigare har hon bland annat varit rektor och språklärare. Att hon nu blir grundskolechef framstår ...

Utbildning och förskola > Nyheter utbildning och förskola

Nyheter utbildning och förskola

2013-10-22

Förskolan Gertrud lägger ner - 2017-06-22 Ägaren ... hon arbetat med skolutvecklingsfrågor i över 15 år. För närvarande jobbar hon som utvecklingsledare för grundskolan. Tidigare har h... Ewa Myhrén blir ny grundskolechef ...

Utbildning och förskola

Skolfrånvaro

2015-09-08

Tycker du att det är jobbigt att ... hon eller han har rätt till. Till dig som elev - När du går i skolan har du rätt att få utbildning och stöd att klara målen. Skolan har ett ansvar för att upptäcka och reagera ...

Utbildning och förskola

Pressmeddelande: Västerviks kommun får en ny bibliotekschef i januari

2016-12-05

2016-12-05 Katrin Ryrfeldt tillträder den 16 januari och flyttar samtidigt till Västervik. Hon har tidigare varit bibliotekschef i Kungälvs kommun och kommer senast från Göteborg, där hon varit verksam sedan 2012. Katrin ...

Uppleva och göra > arkiv nyheter uppleva och göra

Gymnasiearbetet

2017-06-07

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste han eller hon ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd ...

Västerviks Gymnasium > Biblioteket > Informationssökning

Pressmeddelande: Västerviks kommun får en ny bibliotekschef i januari

2016-12-05

2016-12-05 Katrin Ryrfeldt tillträder den 16 januari och flyttar samtidigt till Västervik. Hon har tidigare varit bibliotekschef i Kungälvs kommun och kommer senast från Göteborg, där hon varit verksam sedan 2012. Katrin ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

God man för ensamkommande barn

2015-11-13

Ett barn, en person under 18 år ... hon behöver. Som god man är du ett juridiskt ombud för barnet. Du ersätter både vårdnadshavare och förmyndare. Du ersätter dock inte barnets föräldrar, utan du fungerar som ...

Omsorg, stöd och hjälp > Ekonomi, socialbidrag > God man, förvaltare, förmyndare

Pressmeddelande: Christina Bäckström blir ny ekonomichef på Västerviks kommun

2016-04-25

2016-04-25 Västerviks kommun har efter en kompetensbaserad rekryteringsprocess erbjudit nuvarande tillförordnade ... Hon har en gedigen erfarenhet inom viktiga områden för tjänsten och har i flera år arbetat bland ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)