Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

502 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Psykisk funktionsnedsättning

2018-02-26

Vad innebär en psykisk funktionsnedsättning? Funktionsnedsättningen kan påverka ... blanketten Ansökan om omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning. Sidan senast granskad den 26 februari 2018 - Innehållsansvarig: ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Personlig assistent

2018-02-26

Du som har en stor funktionsnedsättning kan ... blanketter - Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Ledsagarservice

2018-02-26

Om du har en funktionsnedsättning kan du fà ... blanketten för Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 26 februari 2018 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökan om ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Korttidstillsyn för skolungdom

2018-02-26

Om du har en funktionsnedsättning kan du få korttidstillsyn ... blanketten för ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 26 februari 2018 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

2018-02-26

Korttidsvistelse innebär att du som har en funktionsnedsättning tillfälligt ... blanketten för omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 26 februari 2018 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Kontaktperson

2018-02-26

blanketter - Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Box 22 - 593 21 Västervik Besöksadress ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Avlösarservice i hemmet

2018-02-26

Avlösarservice i hemmet är till för dig ... blanketten för Ansökan om stöd och omsorg för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 26 februari 2018 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökan om ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

LSS och LASS, stöd och service

2018-02-26

Du som har en omfattande funktionsnedsättning ... blanketter - Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

2018-02-26

Om du är under 65 år ... blanketten om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 26 februari 2018 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Handikapp, funktionsnedsättning

2018-02-26

Du som har en fysisk ... blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett LSS Lämna dina synpunkter - Synpunktsblankett Taxor och avgifter - Avgiftsbroschyr 2018 (pdf, 223 kB) Kontakta utredningsenheten för äldre ...

Omsorg, stöd och hjälp

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)