Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

514 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Folköl, tobak och läkemedel

2017-08-09

Vill du sälja folköl, tobak eller receptfria ... blanketter - Anmälan om försäljning av tobaksvaror och folköl Livsmedel, kontaktsida - Livsmedelsinspektör - Anna Johansson - 0490-25 48 07 - anna.c.johansson@vastervik.se ...

Bygga, bo och miljö > Livsmedel

Karakterisering av avfall

2017-10-05

I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om ... blanketter - Karakteriseringsblankett för brännbart avfall (pdf 56 kB) Karakteriseringsblankett för avfall som ska deponeras, grundläggande karakterisering. (pdf, ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Verksamhetsavfall

Parkeringstillstånd, nyttotrafik

2017-11-16

Har du tunga maskiner/verktyg som är ... blanketter. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, Västervik Miljö & Energi AB. Du får aldrig. - använda Nyttokort för parkering på torg och platser ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Gator, parkering > Parkering

Karakterisering av avfall

2016-05-12

I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om ... blanketter - Karakteriseringsblankett för brännbart avfall (pdf 56 kB) Karakteriseringsblankett för avfall som ska deponeras, grundläggande karakterisering. (pdf, ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Källsortering och återvinning

Klagomålshantering

2017-01-03

Som ett led i att förbättra vår verksamhet ... blanketter - Synpunkter eller klagomål Kontakta oss - Västerviks Gymnasium - Östersjövägen 6 - 593 32 Västervik - Tfn 0490-25 43 00 - gymnasiet@vastervik.se Här finns ...

Västerviks Gymnasium > För dig som studerar

Flerspråkiga elever

2017-09-11

Du som har ett annat modersmål än svenska ... Blanketter - Nedanstående blanketter används vid ansökan och uppsägning av plats i modersmålsundervisning vid Västerviks Gymnasium. Ansökan modersmålsundervisning ...

Västerviks Gymnasium > Om skolan

Lediga tomter

2017-08-10

Söker du en tomt för att ... blanketter - Anmälan till tomtkö Kontakt kring tomter och tomtkö - Kontaktpersoner: Frågor om fördelning av tomter och övriga frågor - Rickard Ljunggren, Enheten för samhällsbyggnad ...

Bygga, bo och miljö > Bostäder, tomter och offentliga lokaler

Attefall

2014-06-27

Den 2 juli 2014 ändras plan ... Situationsplan upprättad på kommunens primärkarta, avstyckningskarta eller motsvarande skala 1:500 eller 1:1000. På kartan ska samtliga befintliga byggnader inritas i skalenligt läge ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Vuxenutbildning

2018-01-11

Inom vuxenutbildningen hittar du: Grundläggande- och gymnasial nivà ... blanketter - Ansökan Komvux - Ansökan om prövning (pdf.28kB) Utdrag ur betygskatalogen (pdf. 85,6 kB) Sociala medier - Facebook - Komvux Västervik ...

Utbildning och förskola

Inneboende, Inackordering

2014-10-28

Går du på gymnasiet och har lång och besvärlig ... blankett, finns att hämta på gymnasiets hemsida eller kan rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen nedan. För studier utomlands, vid Folkhögskola, ...

Utbildning och förskola > Resor och inneboende

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)