Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

121 träffar på "lediga" och "jobb" inom Västerviks kommuns webbsidor

Vargen

2017-12-04

Hos oss på Vargen är barnen ... jobbar vi mot våra läroplansmål med hjälp av vårt gemensamma ljusprojekt. Vi jobbar med språk och språkförståelse. Vi är ute mycket på vår gård och även i skogen. Vi vill ...

Utbildning och förskola > Förskola och barnomsorg > Förskolor i kommunen > Solkullen > Avdelningar

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (45) 2017-06-19 ... jobbar för att uppnå. Vi har inte uppfattat syftet - med visionen som att den måste vara unik. Ingen annan kommun som vi stött på - har dock samma formulering. ...

Filstorlek: 8504 Kb

[PDF]Ind.vals katalog 18 19 171013 VER3

2017-10-17

1 - Individuellt val Läsåret 2018 - 2019 Katalog över kurser Anvisningar - Lathund (kursinformation ... lediga platser. - Har du särskilda skäl att avbryta/byta en kurs - kontakta din studie- och yrkesvägledare. - OBS! ...

Filstorlek: 275 Kb

[PDF]Komplett-indval-katalog-2017-2018

2016-11-07

Katalog över kurser på - Individuellt val - 2017-2018 Anvisningar - Lathund (kursinformation i ... lediga platser. - Har du särskilda skäl att avbryta/byta en kurs - kontakta din studie- och yrkesvägledare. - OBS! Sista ...

Filstorlek: 165 Kb

[PDF]Information Feriearbeten 2012

2017-06-01

PRAKTIKSERVICE Enheten för arbete och kompetens FERIEPRAKTIK 2017 - Arbetslivserfarenhet och kontakter är avgörande för att få jobb. Men för en ung person som - saknar detta är steget till jobb väldigt stort. - Ungdomar ...

Filstorlek: 559 Kb

[PDF]130128-kfhandlingar-op2025-liten

2015-10-08

2012-11-01 Planarkitekt - Erik Andersson - 0490-254070 - erik.andersson@vastervik.se Kommunstyrelsen Förslag till ... jobba för fler och - behoven inom framför allt omsorgen ökar. - Vi kan komma att uppleva en situation ...

Filstorlek: 17328 Kb

[PDF]10-dpl-langholmen-antagande

2016-09-15

2016-09-26 Justerandes sign Kommunfullmäktige ... lediga lägenheter i Västerviks - stadskärna. Lägenheter ... av olika samhällsgrupper. Västerviks kommun - jobbar därtill mycket aktivt med att minska genomfartstrafiken ...

Filstorlek: 17352 Kb

[PDF]Im-2018 2019

2017-10-17

59 På Västerviks Gymnasium finns Introduktionsprogram med fem ... lediga platser kvar efter den slutliga antagningen. För att antas ska den sökande ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom ...

Filstorlek: 4212 Kb

[PDF]Fop gamleby planbeskrivning samradsupplaga

2017-12-12

1 FÖRDJUPNING AV - ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GAMLEBY PLANBESKRIVNING SAMRÅDSUPPLAGA 2017-11-27 2 Innehåll Sammanfattning ... jobba och - leva Skapa en attraktiv och trygg kommun med bred service vars främsta uppgift är att ...

Filstorlek: 6007 Kb

[PDF]Detaljplan för del av

2015-10-08

30 Västerviks kommun, Kalmar län - ANTAGEN ... lediga lägenheter i Västerviks stadskärna. Lägenheter ... av olika samhällsgrupper. Västerviks kommun jobbar därtill mycket aktivt med att minska - genomfartstrafiken ...

Filstorlek: 1905 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)