Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

123 träffar på "lediga" och "jobb" inom Västerviks kommuns webbsidor

Projektrapporter

2017-06-28

Miljö- och byggnadskontoret jobbar till viss del i projektform när vi utför kontroller på livsmedelsverksamheterna. Det betyder att vi gör besök hos en viss typ av verksamhet eller kontrollerar vissa områden inom ...

Bygga, bo och miljö > Livsmedel > Livsmedelskontroll

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (45) 2017-06-19 ... jobbar för att uppnå. Vi har inte uppfattat syftet - med visionen som att den måste vara unik. Ingen annan kommun som vi stött på - har dock samma formulering. ...

Filstorlek: 8504 Kb

[PDF]Ind.vals katalog 18 19 171013 VER3

2017-10-17

1 - Individuellt val Läsåret 2018 - 2019 Katalog över kurser Anvisningar - Lathund (kursinformation ... lediga platser. - Har du särskilda skäl att avbryta/byta en kurs - kontakta din studie- och yrkesvägledare. - OBS! ...

Filstorlek: 275 Kb

[PDF]Komplett-indval-katalog-2017-2018

2016-11-07

Katalog över kurser på - Individuellt val - 2017-2018 Anvisningar - Lathund (kursinformation i ... lediga platser. - Har du särskilda skäl att avbryta/byta en kurs - kontakta din studie- och yrkesvägledare. - OBS! Sista ...

Filstorlek: 165 Kb

[PDF]Information Feriearbeten 2012

2017-06-01

PRAKTIKSERVICE Enheten för arbete och kompetens FERIEPRAKTIK 2017 - Arbetslivserfarenhet och kontakter är avgörande för att få jobb. Men för en ung person som - saknar detta är steget till jobb väldigt stort. - Ungdomar ...

Filstorlek: 559 Kb

[PDF]130128-kfhandlingar-op2025-liten

2015-10-08

2012-11-01 Planarkitekt - Erik Andersson - 0490-254070 - erik.andersson@vastervik.se Kommunstyrelsen Förslag till ... jobba för fler och - behoven inom framför allt omsorgen ökar. - Vi kan komma att uppleva en situation ...

Filstorlek: 17328 Kb

[PDF]10-dpl-langholmen-antagande

2016-09-15

2016-09-26 Justerandes sign Kommunfullmäktige ... lediga lägenheter i Västerviks - stadskärna. Lägenheter ... av olika samhällsgrupper. Västerviks kommun - jobbar därtill mycket aktivt med att minska genomfartstrafiken ...

Filstorlek: 17352 Kb

[PDF]Detaljplan för del av

2015-10-08

30 Västerviks kommun, Kalmar län - ANTAGEN ... lediga lägenheter i Västerviks stadskärna. Lägenheter ... av olika samhällsgrupper. Västerviks kommun jobbar därtill mycket aktivt med att minska - genomfartstrafiken ...

Filstorlek: 1905 Kb

[PDF]Im-2018 2019

2017-10-17

59 På Västerviks Gymnasium finns Introduktionsprogram med fem ... lediga platser kvar efter den slutliga antagningen. För att antas ska den sökande ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom ...

Filstorlek: 4212 Kb

[PDF]Uutvärdering en uppfoljande uutvärdering av kostnadsreduceringar i samband med budget 2013

2015-10-08

Datum: 2014-04-09 Författare: Linn Helmner och Maria Skarin, utredningssamordnare barn- och utbildningskontoret 1 Innehåll 1. Inledning ... 3 2. Bakgrund ... 3 2.1 Processen ... jobba formativt då man inte ser att resurserna ...

Filstorlek: 1222 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)