Enheten för kommunservice

Kontakt Enheten för kommunservice

Administrativ chef, chef enheten för kommunservice

Christer Lundh
0490-25 41 64

christer.lundh@vastervik.se

Kostchef

Gina Svensson
0490-25 41 77
gina.svensson@vastervik.se

IT-chef

Lennart Nilsson
0490-25 41 29
lennart.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Många av kommunens interna funktioner hör till enheten för kommunservice.

  • Internservice. 
  • Ekonomi och lön. 
  • Kost. 
  • IT. 
  • Konsumentvägledning. 
  • Budget- och skuldrådgivning. 
  • Överförmyndare. 
  • Simhall.
Sidan senast granskad den 6 april 2016
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt Enheten för kommunservice

Administrativ chef, chef enheten för kommunservice

Christer Lundh
0490-25 41 64

christer.lundh@vastervik.se

Kostchef

Gina Svensson
0490-25 41 77
gina.svensson@vastervik.se

IT-chef

Lennart Nilsson
0490-25 41 29
lennart.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)