Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Västerviks kommun äger flera bolag. Här kan du läsa mer om dessa.

Kommunen äger flera av sina bolag genom ett moderbolag, som är Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Tillsammans med dotterbolagen bildar moderbolaget en koncern.

Kommunallagen säger att en kommun som äger ett bolag ska ha inflytande och kontroll över verksamheten. Det ska också alltid finnas ett kommunalt syfte med bolaget. Västerviks kommuns olika bolag driver sin verksamhet inom bland annat:

  • miljö,
  • energi,
  • bostäder och
  • fastigheter.

Kommunens bolag ska vara till nytta för medborgarna. Bolagen ska bidra till utveckling av kommunen. De ska också hjälpa till att uppnå kommunala mål. Även om bolagens viktigaste uppgift inte är att ge vinst så ska de ha en balanserad ekonomisk utveckling. Det gäller både på kort och lång sikt.

Det är fullmäktige som utser ledamöter i alla bolagens styrelser. Moderbolaget samordnar bolagskoncernens verksamhet.

Sidan senast granskad den 29 september 2017
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)