Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

31 träffar på "ist" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Vuxnas-ansvar

2017-08-30

VUXNAS ANSVAR FÖR BARNS SÄKERHET Adult responsibility for ... ist ausgebildet in Erster Hilfe, Lebensrettung und Herz-Lungen-Rettung Diese Regeln dienen insbesondere der Sicherheit der Kinder! Sie als Erwachsene/r tragen ...

Filstorlek: 1175 Kb

[PDF]8-arsredovisning-revisionsberättelse-ansvarsfrihet-samordningsforbundet-2015

2016-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (41) 2016-05-23 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik ... IST, som består av handläggare från - Arbetsförmedlingen och ...

Filstorlek: 2865 Kb

[PDF]KF160425

2016-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 29 (42) 2016-04-25 ... IST, som består av handläggare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, en terapeut från öppenpsykiatriska mottagningen, en socialsekreterare ...

Filstorlek: 2638 Kb

[PDF]Marieborgsbladet-18-1

2018-02-10

Marieborgsbladet 18:1 Så har vi börjat en ny termin och ... IST förskola Dexter, som system för att lägga in schema mm för fritids, har ersatts av ett nytt e-system kallat IST - förskola. Till detta används E-legitimation. ...

Filstorlek: 621 Kb

[PDF]8-samordningsforbundet-arsredovisning-revisionsberättelse-ansvarsfrihet

2017-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (25) 2017-05-22 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 ... IST, som består av personal från Af, Fk, öppenpsykiatriska - mottagningen, ...

Filstorlek: 3889 Kb

[PDF]Systematiskt-kvalitetsarbete-faststalld-20141104--112

2015-10-08

Dnr 2014/498-607 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2013/2014 barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i förskola ... (IST), dels analysera resultat/måluppfyllelse kopplat till BRUK. Analys och ...

Filstorlek: 843 Kb

[PDF]VästervikRapport 160311 final.docx

2016-08-09

Consultants for Strategic Futures. Omvärldsanalys för Västerviks kommun Västervik mot 2030 MARS 2016 ... ist er ad mi ni st ra tö re r i o ffe nt lig ci vi lin ge nj öre r, arki te kt er gymn asi el ära re m. fl. fö ...

Filstorlek: 7554 Kb

[PDF]Vvik40

2015-10-08

Allén Nor ra v äge n Lunnarg ... ist ru m sg at an Hög alun dsg atan Ripg atan H an tv er ka re ga ta n Mos sga tan Vik gat an Vit sip pe vä ge n Terr ass väg en Strö mm ings grän d Un ca s B ac ke Marina vägen No ...

Filstorlek: 963 Kb

[PDF]\istwin\rapport\i statgt.rpt

2017-07-03

stv. 486 486 15 328 76 320 0 2 232 151 177 300 352 237 0 289 157 195 328 3 14 91 36 32 134 statgt IST Sverige AB 1

Filstorlek: 18 Kb

[PDF]Verksamhetsrapport-samverkan-inflytande-och-delaktighet

2017-01-30

1 Systematiskt kvalitetsarbete - Rapport för samverkan, inflytande och - delaktighet Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens ... IST - Lärande (modul för planering, bedömning, omdöme och utvecklingssamtal) ...

Filstorlek: 278 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)