Vad gäller vid eldning?

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Det här får du inte elda

Du får inte elda:

 • hushållsavfall,
 • plast,
 • målat virke,
 • impregnerat virke,
 • spånskivor,
 • eller liknande material.

Mellan den 1 maj och den 30 september får du inte elda:

 • avfall från trädgården,
 • löv och kvistar som du inte kan kompostera.

Detta gäller områden som:

 • är detaljplanerade,
 • har områdesbestämmelser,
 • har sammanhållen bebyggelse.

I kommunen finns lokala regler för detta.

Eldning av avfall från trädgården är olämpligt. Särskilt i tätbebyggt område. Röken kan skapa olägenheter för grannar. Det kan även ge stora problem för allergiker.

Du eldar alltid på egen risk och ansvar

 • För att undvika onödiga larm och att brand ska sprida sig får du inte lämna elden obevakad. 
 • Du får inte elda om det blåser stark vind, eller efter att det blivit mörkt.
 • Brandrisken varierar och det kan vara eldningsförbud. Räddningstjänsten kan ge tillstånd till eldning.
 • Du ska ta reda på vilken prognos för brandrisk som gäller samma dag som du ska elda.
 • Tänk på att alltid ha släckutrustning till hands. Kom ihåg att hålla avstånd till hus med mera.
 • Tänk på hur röken går, så den inte orsakar olyckor i trafiken med mera.
 • Större eldningar ska anmälas till Räddningschef i beredskap i god tid innan de ska göras. Besiktning kan komma att göras.

Eldningar du inte behöver anmäla:

 • I trädgården: eldning i tunna.
 • I trädgården: mindre lövhögar med mera.
 • Inom lantbruket: eldning av rishögar som är mindre än 5 kubikmeter.
 • Inom lantbruket: bränning av yta mindre än 1 hektar halm på åkern åt gången.
 • Inom lantbruket: eldning utmed stenmurar.
 • Inom lantbruket: dikeskanter med mera.

Sådana här eldningar ska du anmäla:

 • Eldning på eller intill villatomter i större omfattning än tunna i trädgården, mindre rishögar med mera.
 • I lantbruket: eldning av rishögar etcetera större än 5 kubikmeter.
 • I lantbruket: bränning av yta på mer än 1 hektar halm på åker åt gången.
 • I lantbruket: bränning av yta på ängsmarker
 • I skogsbruket: bränning av hygge.
Sidan senast granskad den 15 januari 2018
Innehållsansvarig: Roger Landelius

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Intendent
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)