Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Upphandling

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då måste du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Du hittar också vilka lagar och regler som påverkar offentlig upphandling.

548 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

Snörapporten, aktuellt om snöröjning och vinterväghållning

2018-01-18

Här hittar du driftinformation för affärsområde Entreprenad. Snörapporten ger dig aktuell driftinformation ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Snöröjning i Västerviks kommun

Certifieringar

2018-01-17

Västervik Miljö & Energi AB har valt att ... upphandlingar måste leverantörer underteckna vår uppförandekod för hållbar utveckling, avseende produkter, tjänster och entreprenader. Sidan senast granskad den 17 januari ...

Västervik Miljö & Energi > Om oss > Företaget

Nyheter och aktuellt

2018-01-16

På den här sidan publicerar vi nyheter ... Upphandling av entreprenadetapp 2 - 2015-06-01 Nu ligger utbyggnad av VA-nätet på Hornslandet, entreprenadetapp 2, ute för upphandling. Det gäller vårt verksamhetsområde från ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Hornslandet VA-utbyggnad

[PDF]Planbeskrivning

2018-01-10

Sida 1 av 14 Samrådshandling Detaljplan för Del av Horn 1:18 m.fl. Drottviksslingan Västrum, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2017-12-21 - PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ...

Filstorlek: 587 Kb

[PDF]Planbeskrivning

2018-01-09

Sida 1 av 19 Antagandehandling Detaljplan för Tångered 2:98 m.fl. Näset, Loftahammar, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2017-12-29 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ...

Filstorlek: 2915 Kb

[PDF]Resespolicy-antagen-kf-2017-11-27

2018-01-05

Antagen av kommunfullmäktige, 2017-11-27, § 271 Resepolicy för Västerviks kommunkoncern ... upphandlad resebyrå. Hotellet bör vara av mellanklass och - miljöcertifierat. - Reseräkning upprättas av den enskilde efter ...

Filstorlek: 279 Kb

[PDF]Omtanke Hänsyn Respekt

2018-01-04

1 - LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2018 Ankarsrums skola ... Handlingsplan i arbetet med mobbningsfall i likabehandlingsgruppen. ... 10 Förbud mot repressalier ... 12 Befogad tillsägelse ... 12 Kartläggning-nulägesanalys ...

Filstorlek: 676 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-12-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (30) 2017-12-18 Plats ... upphandlat och skrivit avtal med Västervik - Framåt AB avseende turismverksamheten inklusive turistbyrån och den - breda marknadsföringen för åren ...

Filstorlek: 141 Kb

[PDF]Bestammelser-ersattning-fortroendevalda-KF171127

2017-12-22

1 (11) VÄSTERVIKS KOMMUN - FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDE- VALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN - FASTSTÄLLT ... uppbär årsarvoden är i vissa fall undantagna från - rätten till ersättning ...

Filstorlek: 30 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-12-22

Utförd på uppdrag av de förtroendevalda - revisorerna i Västerviks kommun 2017 Granskning ... Upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster eller byggentreprenader) · Tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild ...

Filstorlek: 84 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)