Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

542 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

Pressmeddelande: Ny laddning gratis halkskydd för de över 65 år

2017-01-03

2017-01-03 För ... upphandlat 6000 nya par, så ingen ska riskera att bli utan. Ett av socialnämndens verksamhetsmål är att minska fallriskerna. Att dela ut gratis halkskydd till äldre är en del i arbetet med att ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Nu inleds byggnationen av bryggor på Slottsholmen

2016-10-11

2016-10-11 Nu drar bygget av nya promenadbryggor igång pà ... upphandlingen som innebär en totalentreprenad. Vecka 41 sker etablering av bodar på området och vecka 42 drar själva arbetet igång. Befintliga kajer kommer ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Tidplan för utbyggnad av Entreprenadetapp 2

2015-04-02

2015-04-02 Den 31 mars meddelades Länsstyrelsen ... upphandlingen. Om det uppstår fördröjningar eller andra oplanerade händelser av vikt kommer vi att justera nuvarande tidplan. Den preliminära tidplanen ser ut enligt ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Hornslandet VA-utbyggnad > Nyheter och aktuellt

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

2016-05-03

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till ... upphandlingar, Sara Rais (SV) (pdf 160 kB) Motion om mer isyta på Bökensved, Harald Hjalmarsson (M) och Christin Rampeltin Molin (M) (pdf 82 kB) Motion om utvidgad ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2016 (mandatperioden 2015-2018)

Västerviks Bostads AB bygger lägenheter för asylsökande i Ankarsrum

2015-07-13

2015-07-13 Pressmeddelande från Västerviks Bostads AB - Migrationsverket och Västerviks ... upphandlar tillfälliga - asylboenden med korta avtalstider. Och framför allt blir det mycket riktigt bättre för - asylsökande ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Pressmaterial och extern kommunikation

2017-09-29

Västerviks kommun tar fram olika typer ... Upphandlingssamarbete mellan sex kommuner om livsmedelsinköp klart - 2016-10-31 Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik har tillsammans handlat upp ...

Kommun och politik

Kommunfullmäktige 20 juni 2016

2016-06-10

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till ... upphandlingar - svar (pdf 581 kB) Fördjupning av översiktsplan, FÖP, Överum - antagande (pdf 7,6 MB) Tillägg (pdf 196 kB) Delårsrapport för kommunen januari ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2016 (mandatperioden 2015-2018)

Frågor och svar om förändringar i kopparnätet

2017-01-19

Den 31 maj ... upphandla en operatör till dig. Att detta behövs är dock väldigt ovanligt och har hittills endast berört runt 10 fastigheter i landet. Vet ni redan nu om ytterligare stationer vid en tidpunkt något ...

Trafik och infrastruktur > Bredband och IT > Fast telefoni

Kommunala policys, planer och program

2016-11-18

Författningssamling - Här hittar du många av de styrdokument ... upphandling - Anvisningar för handhavande av likvida medel (pdf 17 KB) - Attestreglemente (pdf 43 KB) Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen ...

Kommun och politik > Planer och styrdokument

Hemtjänst

2017-08-09

I Västerviks kommun har det tagits ett ... upphandlare - Anna Liffner - anna.liffner@vastervik.se - Frågor angående förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen. Ansökan skickas till - Västerviks kommun - Kommunledningskontoret ...

Näringsliv och arbete > Tillstånd, regler och tillsyn

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)