Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

551 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

Snöröjning

2015-11-19

Vem ansvarar för snöröjningen? Västerviks kommun ansvarar ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Renhållning och snöröjning

2015-02-17

I Västerviks kommun ... upphandling. Vi kan alla hjälpa till - Tänk på att du parkerar bilen efter väderlek. Undvik att parkera på gatan om det ska komma snö. Då kan våra snöröjningsfordon komma fram för att ...

Trafik och infrastruktur

Nya taxor för brandskyddskontroll

2017-07-04

2017-07-04 Nya taxor från och med ... upphandling. Det är den nya entreprenörens meddelande man undrat över. Om man får ett meddelande om brandskyddskontroll från företaget Skorstensfejarmästarna Syd AB så är ...

Nyhetsarkiv

Förslag till förändrad VA-taxa

2017-03-06

2017-03-06 Västervik Miljö & Energi AB föreslår ... upphandling och att vi med gemensamma krafter pressat ner den totala kostnaden för utbyggnaden av vatten och avlopp på Hornslandet ger helt andra förutsättningar ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Nyheter och aktuellt

Spännande konstprojekt på Slottsholmen

2017-03-02

2017-03-02 Offentlig ... upphandling. Här är det inte bara billigast som gäller, utan konstnärliga kvaliteter. Kommunen har tagit hjälp av en konsult från Konstnärscentrum Syd. Totalt anmälde 60 konstnärer sitt ...

Nyhetsarkiv

Handlingar KF 20140224

2015-03-04

1. Upprop och val av justerare 2 ... Upphandling, (C) (pdf 59 kB) 6. Redovisning av granskningsrapporter Granskningsrapport Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsenhet (pdf 566 kB) 7. Svar på motioner och medborgarförslag ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2014 (mandatperioden 2010-2014) > Kommunfullmäktige 24 februari 2014

Kf handlingar 24 februari 2014

2013-11-18

1. Upprop och val av justerare 2 ... Upphandling, (C) (pdf 59 kB) 6. Redovisning av granskningsrapporter Granskningsrapport Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsenhet (pdf 566 kB) 7. Svar på motioner och medborgarförslag ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2014 (mandatperioden 2010-2014) > Kommunfullmäktige 24 februari 2014

Kommunfullmäktige 27 april 2015

2015-05-19

Här hittar du kungörelse, protokoll och handlingar till ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling (pdf 373 kB) Risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Västerviks kommunkoncern (pdf 1 ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2015 (mandatperioden 2015-2018)

Snöröjning i Västerviks kommun

2017-11-14

Västervik Miljö & Energi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Snörapporten, aktuellt om snöröjning och vinterväghållning

2017-11-14

Här hittar du driftinformation för affärsområde Entreprenad. Snörapporten ger dig aktuell driftinformation ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Snöröjning i Västerviks kommun

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)