Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

575 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

Ledningskontoret

2014-05-14

Kontoret består av tre olika avdelningar: HR (Human Resources) och kommunikation. Ekonomi, upphandling och beställarfunktion. Sekretariat. HR och kommunikation: - Arbetar med frågor om kommunen som arbetsgivare och med kommunens ...

Kommun och politik > Kommunens organisation > Kommunstyrelsen > Kommunstyrelsens förvaltning

Snöröjning

2015-11-19

Vem ansvarar för snöröjningen? Västerviks kommun ansvarar ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Renhållning och snöröjning

2015-02-17

I Västerviks kommun ... upphandling. Vi kan alla hjälpa till - Tänk på att du parkerar bilen efter väderlek. Undvik att parkera på gatan om det ska komma snö. Då kan våra snöröjningsfordon komma fram för att ...

Trafik och infrastruktur

Granskning om Slottsholmen med mera

2018-03-14

upphandling i någon del av försäljningen eller exploateringen av Slottsholmen". Kan både Björn Ulvaeus och Västerviks kommun äga fastigheten Slottsholmen 1 samtidigt? Nej det går inte. En ägare av en tomträtt ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation

Åtgärdsplan för att snabbt förbättra städningen på ett antal skolor och förskolor i Västerviks kommun

2018-02-19

2018-02-19 Från och med hösten 2017 har städningen på sex skolor ... upphandlingsenhet, Inköpscentralen. Det var under april 2017 som kommunens upphandlade leverantör av städtjänster inom bland annat utbildningsverksamheten ...

Utbildning och förskola > Nyheter utbildning och förskola

Nya taxor för brandskyddskontroll

2017-07-04

2017-07-04 Nya taxor från och med ... upphandling. Det är den nya entreprenörens meddelande man undrat över. Om man får ett meddelande om brandskyddskontroll från företaget Skorstensfejarmästarna Syd AB så är ...

Nyhetsarkiv

Pressmeddelande: Åtgärdsplan för att snabbt förbättra städningen på ett antal skolor och förskolor i Västerviks kommun

2018-02-19

2018-02-19 Från och med hösten 2017 har städningen på sex skolor och nio ... upphandlingsenhet, Inköpscentralen. Det var under april 2017 som kommunens upphandlade leverantör av städtjänster inom bland annat utbildningsverksamheten ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Frågor och svar om granskningen av Slottsholmen med mera

2018-03-06

Här kommer kommunen att publicera en lång rad ... upphandling i någon del av försäljningen eller exploateringen av Slottsholmen". Kan både Björn Ulvaeus och Västerviks kommun äga fastigheten Slottsholmen 1 samtidigt? ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Granskning om Slottsholmen med mera

Förslag till förändrad VA-taxa

2017-03-06

2017-03-06 Västervik Miljö & Energi AB föreslår ... upphandling och att vi med gemensamma krafter pressat ner den totala kostnaden för utbyggnaden av vatten och avlopp på Hornslandet ger helt andra förutsättningar ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Nyheter och aktuellt

Handlingar KF 20140224

2015-03-04

1. Upprop och val av justerare 2 ... Upphandling, (C) (pdf 59 kB) 6. Redovisning av granskningsrapporter Granskningsrapport Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsenhet (pdf 566 kB) 7. Svar på motioner och medborgarförslag ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2014 (mandatperioden 2010-2014) > Kommunfullmäktige 24 februari 2014

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)