Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

Upphandling

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då måste du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Du hittar också vilka lagar och regler som påverkar offentlig upphandling.

15 träffar på "upphandling" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2017-10-19

Snörapporten, aktuellt om snöröjning och vinterväghållning

2017-11-14

Här hittar du driftinformation för affärsområde Entreprenad. Snörapporten ger dig aktuell driftinformation ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Snöröjning i Västerviks kommun

Snöröjning i Västerviks kommun

2017-11-14

Västervik Miljö & Energi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Nyheter och aktuellt

2017-11-01

På den här sidan publicerar vi nyheter ... Upphandling av entreprenadetapp 2 - 2015-06-01 Nu ligger utbyggnad av VA-nätet på Hornslandet, entreprenadetapp 2, ute för upphandling. Det gäller vårt verksamhetsområde från ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Hornslandet VA-utbyggnad

[PDF]11-revisionsrapport-styrning-riktlinjer-policydokument

2017-11-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 15 (48) 2017-11-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www ... upphandling " Förtroendevalda och partier - ersättningar och arvoden " Stadgar stiftelser ...

Filstorlek: 222 Kb

[PDF]5-naringslivsstrategi-2018-2022

2017-11-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 8 (48) 2017-11-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... (upphandling pågår). Förslag till beslut Kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande ...

Filstorlek: 75 Kb

[PDF]12-revisionsrapport-verkstallighet-beslut

2017-11-17

2017-11-15 - Till - Kommunfullmäktige - Rapport gällande "Granskning av verkställighet av fattade beslut" - EY ... upphandling av nytt ärendehanteringssystem bör funktioner såsom bevakning, uppföljning, - färdigformulerade ...

Filstorlek: 355 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 18 (46) 2017-10-30 Justerandes sign Kommunfullmäktige ... upphandling av systemstöd. Kommunens stora interna digitaliseringsprojekt rör framtagning av ett samlat koncernövergripande ...

Filstorlek: 1462 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 17 (46) 2017-10-30 Justerandes sign Kommunfullmäktige ... Upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster eller byggentreprenader) · Tillsyn och kontroll över offentlig eller ...

Filstorlek: 194 Kb

[PDF]Komvuxkurskatalog vt18

2017-11-09

Information och kursutbud våren 2018 2 Nya kunskaper Komvux erbjuder ... upphandlad aktör Bakgrund Eftersom en grundförutsättning att kunna läsa en kurs är att upplägget passar dig som individ har vi upphandlat flertalet ...

Filstorlek: 1026 Kb

[PDF]13-resepolicy

2017-11-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 17 (48) 2017-11-27 Justerandes ... upphandlad resebyrå. Hotellet bör vara av mellanklass och - miljöcertifierat. - Reseräkning upprättas av den enskilde efter avslutad resa ...

Filstorlek: 102 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)