Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Varje år presenteras under våren årets resultat i kommunen och kommunkoncernens årsredovisning.

2016 års resultat för kommunen blev 74,2 miljoner kronor och för kommunkoncernen landade årets resultat på 157,5 miljoner kronor. 

Årets resultat 

Resultatets utveckling de senaste fem åren

  2016 2015 2014 2013 2012
Folkmängd 31/12 36 438 36 049 35 920 35 867 35 892
Kommunal skattesats (kr) 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16
Årets resultat kommunen (mnkr) 74,2 50,3 63, 108,9 67,9
Årets resultat kommun-koncernen (mnkr) 157,5 128,5 143,7 153,1 98,3
Sidan senast granskad den 15 juni 2016
Innehållsansvarig: Mattias Andersson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)