Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

548 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Bra-maltider-i-forskolan

2017-05-04

Bra måltider i förskolan 2 Innehåll Förord 3 - Inledning 4 ... upphandling av mål- tidstjänster. Men naturligtvis är det varje kommun, - enskild huvudman, förskola eller personalgrupp som - bestämmer och i detalj ...

Filstorlek: 2128 Kb

[PDF]KS130429

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (30) 2013-04-29 ... upphandling - inbjudan till föreläsning - 25. Rapporter - Utkast SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 5 (30) 2013-04-29 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 ...

Filstorlek: 381 Kb

[PDF]KS130916

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (14) 2013-09-16 ... upphandling av den s.k. breda - marknadsföringen - information inför tilldelningsbeslut - 9. Gallring av verifikationer - 10. Laglighetsprövning Lars Cornell ...

Filstorlek: 50 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-03-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (20) 2017-03-13 Justerandes ... upphandling av livsmedel som köps in till - Västervik kommuns verksamheter produceras enligt de krav som - ställs på svenska uppfödare - svar 7. ...

Filstorlek: 699 Kb

[PDF]KS151130

2016-01-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (41) 2015-11-30 ... Västervik Biogas AB § 368 Renhållningstaxa från 1 januari 2016 § 369 VA-taxa 2016 och budget för VA-verksamheten 2016 - information § 370 Månadsrapport ...

Filstorlek: 169 Kb

[PDF]KS140616

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (32) 2014-06-16 ... upphandling av närproducerade - livsmedel - yttrande - 10. Utvecklad samverkan kring flyktingmottagande i kommunen - svar på uppdrag - 11. Motion om konst, ateljé ...

Filstorlek: 396 Kb

[PDF]KS140428

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (26) 2014-04-28 ... upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon - 11. Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd - redovisning ...

Filstorlek: 366 Kb

[PDF]KS140616

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (42) 2014-06-16 ... upphandling av närproducerade livsmedel - yttrande - § 246 Utvecklad samverkan kring flyktingmottagande i kommunen - svar på uppdrag - § 247 Motion om konst, ...

Filstorlek: 127 Kb

[PDF]KS140428

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (34) 2014-04-28 ... upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon - § 192 Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd - redovisning ...

Filstorlek: 114 Kb

[PDF]Avfall20150831

2015-10-08

1 Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala ... upphandling 18 4. Utveckling av verksamheten vid Återbruket 18 5. Informationsinsatser om ökad återanvändning bygg- och rivningsavfall 19 6. Förbättrad ...

Filstorlek: 3196 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)