Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

Upphandling

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då måste du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Du hittar också vilka lagar och regler som påverkar offentlig upphandling.

484 träffar på "upphandling" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Missiv vvik 20150311-upphandling

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling - och direktupphandling Dnr 2014/478-003 - Enligt kommunstyrelsens förvaltnings ...

Filstorlek: 382 Kb

[PDF]16-motion-upphandling-strategi-livsmedel-svar

2017-03-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 29 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn ... upphandling av livsmedel - som köps in till Västerviks kommuns verksamheter - produceras enligt ...

Filstorlek: 808 Kb

[PDF]Upphandlingspolicy med riktlinjer

2015-10-08

och helägda bolag, i fortsättningen benämnda - upphandlande myndigheter, har som mål att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader på - ett sådant sätt att ...

Filstorlek: 151 Kb

[PDF]Motion-okad-upphandl-narproducerade-livsmedel.docx

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 14 (32) 2014-06-16 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www ... upphandling av - närproducerade livsmedel - yttrande Dnr 2014/74-109 - Mats Hugosson (C) har i motion ...

Filstorlek: 212 Kb

[PDF]Upphandlingspolicy-vastervik

2016-01-21

och helägda bolag, i fortsättningen benämnda - upphandlande myndigheter, har som mål att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader på ett sådant sätt att kommuninvånarna, medarbetarna och övriga ...

Filstorlek: 64 Kb

[PDF]3d-motion-160210-sv-kollektivavtal-upphandling

2016-03-11

Kommunfullmäktige 10 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn ... upphandlingar, Sara Rais (SV) - Dnr 2016/58-109 - Sara Rais (SV) har väckt en motion om krav på kollektivavtal ...

Filstorlek: 163 Kb

[PDF]5-motion-upphandling-centern

2015-10-08

Filstorlek: 61 Kb

[PDF]15-motion-krav-kollektivavtal-svar

2016-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... upphandlingar - svar Dnr 2016/58-109 - Sara Rais från Socialisterna - Välfärdspartiet har i motion den - 10 februari ...

Filstorlek: 594 Kb

[PDF]Riktlinjer-direktupphandling-vastervik

2016-01-21

Riktlinjer för direktupphandling i Västerviks kommun Antagna av kommunstyrelsen 2015-04-13, § 119 Dessa riktlinjer innehåller anvisningar för hur direktupphandling ska genomföras i Västerviks - kommun. - När får ...

Filstorlek: 70 Kb

[PDF]Riktlinjer-uppforandekod-vastervik

2016-01-21

Riktlinjer för upphandling i Västerviks kommun Antagna av kommunstyrelsen 2015-04-13, § 119 1 Inledning ... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet ... 2 3 Ansvar ... 2 4 Samordning ... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer ...

Filstorlek: 263 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)