Personalen på Campus Plugga på Campus Västervik Student på Campus

Aktuellt på Campus Västervik

Handledarutbildning

2016-09-13

Kommunens handledarutbildning med inriktning mot VFU - verksamhetsförlagd utbildning ersätts av handledarintroduktion för nya handledare. Introduktionen vänder sig till handledare som tar emot lärarst...

Samverkan Skola-Näringsliv

2016-09-12

För andra året anordnar Campus Västervik en inspirationsdag för högstadie- och gymnasieelever, i samverkan med skola och näringsliv.  Syftet med dagen är att eleverna ska få kunskap om lokala för...

Vi hälsar våra gamla och nya studenter välkomna tillbaka!

2016-08-18

I måndags började våra pågående studerande vid sjuksköterskeprogrammet sin hösttermin i våra gamla och nya lokaler. Under vecka 35 kommer även våra övriga studenter åter tillsammans med de nya och vi ...

Examenslunch för Sjuksköterskor HT 2013

2016-05-26

På Campus Västervik har vi en tradition av att bjuda våra studenter som tagit sin examen på examenslunch. Imorgon klockan 13:00 är det dags för våra sjuksköterskestudenter som påbörjade sina studier h...

Vfu-student i Västerviks kommun!

vfustudent.pdf

Att vara student på Campus Västervik

Att vara student på Campus Västervik

Studentbostad

Västervik - Officiell guide

Vi samarbetar med

Vi samarbetar med

Vi är stolta medlemmar

Campus i Småland