Campus Västervik Plugga på Campus Västervik Personalen på Campus Student på Campus

Aktuellt på Campus Västervik

Läs en kurs i vår!

2016-10-24

Ledarskap, 7,5 hp Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse för ledarskap som begrepp och fenomen. Du ska få kunskaper om och förståelse för ledarskapet...

Ta en rundtur i våra nya lokaler!

2016-10-03

Nu finns det en film på våra nya fina lokaler. Ta gärna en rundtur!

Campus Västervik - Nordplusprojekt

2016-10-03

Campus Västervik deltar och representerar Sverige, i ett Nordplus-projekt tillsammans med Lettland, Litauen, Island och Norge, Projektet handlar om att jämföra, delge, inspirera och erhålla en samsyn ...

Handledarutbildning

2016-09-13

Kommunens handledarutbildning med inriktning mot VFU - verksamhetsförlagd utbildning ersätts av handledarintroduktion för nya handledare. Introduktionen vänder sig till handledare som tar emot lärarst...

Vfu-student i Västerviks kommun!

vfustudent.pdf

Att vara student på Campus Västervik

Att vara student på Campus Västervik

Studentbostad

Västervik - Officiell guide

Vi samarbetar med

Vi samarbetar med

Vi är stolta medlemmar

Campus i Småland