Campus Västervik Personalen på Campus Student på Campus Plugga på Campus Västervik

Aktuellt på Campus Västervik

Senareläggning av starten av maskiningenjörs-utbildning på Campus Västervik

2017-02-24

För att fullt ut kunna kvalitetssäkra utbildningen Maskiningenjör – Industriell produktion 180 hp i Högskolan Västs regi på Campus Västervik senareläggs starten från hösten 2017 till hösten 2018. - Fö...

Inbjudan till seminarium - 27 februari

2017-02-13

Digitalisering inom tillverkning Industri 4.0 och kollaborativa robotar Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går fortare än någonsin tidigare. Begrepp som digitalisering står högt på agendan idag ...

Maskiningenjör, industriell produktion 180 hp

2016-12-12

Utbildningen innehåller flera kurser med projektarbeten och laborationer som är förlagda på Produktionstekniskt centrum (PTC). Genom praktiskt arbete och teoretiska studier lär du dig bygga upp en aut...

Läs en kurs i vår!

2016-10-24

Ledarskap, 7,5 hp Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse för ledarskap som begrepp och fenomen. Du ska få kunskaper om och förståelse för ledarskapet...

Ta en rundtur i våra nya lokaler!

2016-10-03

Nu finns det en film på våra nya fina lokaler. Ta gärna en rundtur!

Västervik - Officiell guide

Vi är stolta medlemmar

Vi samarbetar med

Vi samarbetar med

Campus i Småland