Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vill du engagera dig i kommunens civila beredskap?

2022-10-11

Västerviks kommun behöver utöka sin Frivilliga resursgrupp, FRG, som stöd till räddningstjänsten och det blivande civilförsvaret. Vill du vara med? Välkommen till informationsträff 20 oktober hos räddningstjänsten i Västervik!

FRG är en frivillig resurs som stöttar och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar. Alla i FRG tillhör någon av de frivilliga försvarsorganisationerna och är utbildade, tränade och kvalitetssäkrade för att kunna rycka in när samhällets resurser behöver förstärkas. I grundutbildningen får du lära dig allt från hur man möter personer i kris till första hjälpen samt hjärt- och lungräddning.

Västerviks kommun behöver nu utöka sin frivilliga resursgrupp. Varmt välkommen till vår informationsträff torsdagen den 20 oktober klockan 18:00 i Kunskapskällan på räddningstjänstens i Västervik. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Obs! du måste anmäla om du vill vara med på mötet. Du anmäler dig till Hans Ellervik på 0705228021.

Varmt välkommen - din insats är viktig för Västerviks beredskap!

Sidan senast granskad den 11 oktober 2022