Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vill du delta i Street Art Festival 3.0_2021?

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-02-03

Konstnär som  målar en vägg

Street Art Festivalen arrangeras av Kulturenheten, Västerviks kommun, med stöd av Tjustbygdens Sparbank och i samverkan med fastighetsägare och lokala aktörer. Festivalen kommer att äga rum 13-19 juni i kommunens södra del.

Vill din förening delta?

Önskemål om deltagande i festivalen, inklusive medverkan i det gemensamma programmet, anmäls via e-post senast den 15 mars till kerstin.rollsjo@vastervik.se

Kan man få ekonomiskt bidrag ?

Föreningar eller ideella organisationer kan ansöka om stöd till materialkostnad om max 3 000 kr per förening via Kulturenheten, Västerviks kommun.

Ansökan ska vara Kulturenheten tillhanda senast 15 mars. Ange föreningens namn, vilken form av material ni vill köpa in och vad ni tänker göra och när. Skicka ansökan till bank@vastervik.se

Har ni en större idé som ni vill genomföra? Hör av er till oss. Det finns möjligheter att söka andra typer av stöd. 

Vill du vara volontär under festivalen?

Hjälps vi åt kan vi göra festivalen fantastisk! Om du vill hjälpa till under festivalen kan du anmäla dig som volontär. Att vara volontär innebär i huvudsak att var värd vid de väggar som kommer att målas. Du anmäler ditt intresse till: bank@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.