Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Uppmaning från regeringen: Se över din hemberedskap en extra gång för att kunna klara ett eventuellt kort eller långt strömavbrott

2022-12-21

Under onsdagseftermiddagen 21 december höll Sveriges energi och näringsminister Ebba Busch (KD) och Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, en presskonferens om energikris och krisberedskap. Presskonferensen lade störst fokus på att uppmana alla hushåll att se över sin hemberedskap en extra gång. Detta eftersom risken för bortkoppling av delar av Sveriges elnät på grund av effektbrist nu bedöms som "reell".

Du kan se presskonferensen i sin helhet i efterhand här

Statsråden poängterade flera gånger att ansvaret för att förbereda sig för klara ett större krisläge ligger på var och en i Sverige. Det innebär att alla måste ha en plan för vad de ska göra om exempelvis elektriciteten försvinner under en kort eller längre tid.

Uppmaningarna om hemberedskap är samma budskap som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och många andra aktörer har kommunicerat under lång tid: Se till att du har vad du behöver för att klara dig i ditt hem utan elektricitet under ett antal dagar, upp till någon vecka. Det handlar om allt ifrån mat, batterier, vatten, tändstickor och möjlighet att hålla värmen och att laga mat. Se till att inte konserver har gått ut och förvara upphällt vatten enligt MSB:s rekommendationer.

Se också mer information bland relaterade länkar om kris- och hemberedskap.

Sidan senast granskad den 21 december 2022