Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Önskade 7 väggar för BANK! 2021

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-04-09

Konstnär som  målar en vägg

 

Två väggar i Gunnebo, två i Ankarsrum, två i Hjorted och en i Totebo. Där har ni de sju väggar som vi nu söker bygglov för. Vi hoppas att dessa kommer att få nytt liv i samband med årets BANK!

En av de allra viktigaste faktorerna för en lyckad festival är bra väggar, dels för att det är väggarnas kvalitet som i hög grad avgör vilka konstnärer man lyckas locka till festivalen, och dels för att ju bättre väggarna är desto större blir dess inverkan på det offentliga rummet.
– Redan i september började vi reka väggar runt om i kommunens södra del, och efter en del letande fick vi ihop ett tiotal tänkbara alternativ, meddelar festivalens projektledare Albin Wiberg.
Steg två var att kontakta aktuella fastighetsägare, och bemötandet var liksom tidigare år mycket positivt.
– Efter två festivaler vet ju fastighetsägarna vad de ger sig in på, men det är ändå ett stort och, enligt mig, viktigt åtagande att upplåta en fasad till offentlig konst, så all heder åt alla fastighetsägare som medverkar, säger Albin och fortsätter:
– Liksom i fjol, då festivalen hölls i kommunens norra del, har vi strävat efter att få så stor spridning som möjligt på väggarna. Tyvärr kunde vi inte hitta någon lämplig vägg i Blankaholm, men det har vi löst genom att de i stället får två tillfälliga installationer, som kommer att skapas under festivalen den 13-19 juni. Det blir ett helt nytt inslag som det ska bli spännande att följa.
Liksom tidigare år är både väggar och konstnärer preliminära, och ändringar kan av olika anledningar komma att ske.


Dessa väggar söker BANK! bygglov för samt tänkta konstnärer för varje vägg:

Ringvägen 4C, Gunnebo: Sophie Mess, England.
Ringvägen 7B, Gunnebo: Zabou, Frankrike
Kungsvägen 15, Ankarsrum: Helen Bur, England
Tjädervägen 2A, Ankarsrum: Adele Renault, Belgien
Klockarvägen 4, Hjorted: Judith de Leeuw / Nils Westergard, Nederländerna
Klockarevägen 6, Hjorted: Dulk, Spanien
Studievägen, Totebo: Phlegm, Wales

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.