Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Service på bron över Stora Strömmen i Västervik onsdag 16 november

2022-11-11

Uppdaterad information 2022-11-14: Servicearbetet har skjutits på framtiden. Oklart vilket datum det kommer att genomföras.

Onsdag 16 november 2022 arbetar tekniker med service av bron vid Stora Strömmen på Slottsholmsvägen i Västervik. Arbetena pågår från klockan 09.00 till 16.00.

Bron kommer att öppnas och stängas flera gånger under arbetets gång. Felsökning av vägbommar kommer också att ske vid samma tillfälle. Var beredd på störning i trafiken både för bilar, cyklar och fotgängare under denna tid.

Västerviks kommun har bedömt att arbetet behöver genomföras på det här sättet. Vi har förståelse för att det kan skapa förseningar i onsdagens transporter över Stora Strömmen, men hoppas på visad förståelse under dagen.

bild från bron över Stora Strömmen i Västervik

Efter servicen är bron stängd och går ej att öppna förrän vid starten av båtsäsongen 2023.

Sidan senast granskad den 11 november 2022