Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Röjning av skog runt Marsbäcken och Kejserslund

2022-08-29

Med start i september ska kommunens skog runt Marsbäcken och Kejserslund röjas, gallras och naturvårdshuggas. Vissa områden kommer att lämnas orörda, det som berörs syns i kartan. Syftet med åtgärderna är att förbättra förutsättningarna för de naturvärden som finns och att skapa långsiktigt hållbara skogsmiljöer. Målet är också att skogen ska bli trevligare att vistas i och öka tillgängligheten för allmänheten. Vissa områden har naturvärden som gör att de är formellt skyddade och åtgärderna sker därför i samråd med Länsstyrelsen.

På kartan ser du de områden som berörs inringade med en röd linje och markerade med ritade träd. 

Om du är nyfiken eller har synpunkter på åtgärdernas utförande, kontakta
Skogsförvaltare Västerviks kommun
Jonas Bengtsson, BESA Skogskonsult AB
070-642 95 01
jonas@besaskogskonsult.se

Karta över Maren och Kejserslund med markering över områden som ska röjas.