Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Parkutveckling i Överum

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-06-25

Västerviks kommun köper mark för koloniträdgård och naturstig i Överum

Västerviks kommun köpte nyligen ett mindre markområde i Överum av CNH Industrial Sweden AB. Området ligger vid Överumsån nära centrala Överum. På området pågår arbetet med att skapa en koloniträdgård, ett arbete som påbörjades förra året med hjälp av lokalt ideella krafter. Den stig som leder från området längs med ån till den s k dammen har under våren förbättrats. Längs med stigen har ett antal parksoffor placerats ut och två grillplatser är på plats.

- För Västerviks kommun var det bra att vi så snabbt kunde komma överens med CNH om köp av marken, säger Daniel Niklasson, Samhällsbyggnadschef . Området är betydelsefullt för det utvecklingsarbete som pågår. Vi gläder oss åt att vi redan har kunnat öka tillgängligheten till det natursköna området som finns nära centrala Överum.

Utvecklingen av området möjliggörs genom ett så kallat LONA-projekt från Länsstyrelsen och sker i samarbete med Överums Koloniträdgårdsförening och Tjust Fågelklubb.

LONA står för ”den lokala naturvårdssatsningen” och är ett statligt bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Inom utvecklingsprojektet pågår även en naturvärdesinventering där Tjust Fågelklubb bidrar med inventering av fågellivet i området. När naturvärdesinventeringen är klar kommer en skötselplan för hela projektområdet att tas fram. Skötselplanen kommer att beskriva vilka naturvårdsanpassade skötselåtgärder som över tiden kommer att utföras.

- Nu när vi börjar se resultatet av det engagemang som läggs ner i projektet blir man riktigt glad, säger Linda Broström, ordförande i Överums koloniträdgårdsförening. Vi har länge drömt om att kunna få utveckla detta område och nu har vi kommit så långt att de första potatisarna börjat att gro. 

Kontaktperson:

Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef

0490-254062

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.