Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Orange vädervarning - den näst mest skarpa - för snöfall i Västerviks kommun under lördag

2022-11-18

SMHI har utfärdat en orange vädervarning, den näst mest allvarliga färgen, för snöfall för delar av kustkommunerna i norra Kalmar län. Övriga kustnära delar och kommuner i Kalmar län och Östergötland har den mindre allvarliga gula vädervarningen. Snöfall väntas som bland annat kan orsaka trafikstörningar. Vädervarningarna gäller för nästan hela lördagsdygnet 19 november från midnatt till klockan 23:00 på lördagskvällen. 

Det finns ett nytt vädervarningssystem i Sverige sedan hösten 2021 och det nya systemet ska ge mer relevanta och geografiskt mer träffande varningar. Det innebär att delar av kommuner nu kan omfattas av en varning, medan andra delar kan omfattas av andra varningar eller ingen varning alls.

Område som omfattas av SMHI:s orange vädervarning om snöfall lördag 19 november

karta med orange vädervarning höga temperaturer 20-21 juli 2022

Så här skriver SHMI i sin orange vädervarning som utfärdades 18 november

Orange - Snöfall, delar av Götalands ostkust

Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.

Hur kan det påverka mig?
 • Mycket begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
 • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
 • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.
När?
 • Lördag 19 november klockan 00.00 –  23.00
Var?
 • Norra Kalmar läns kustland.
Vad händer?
 • Snöfall rör sig in österifrån under natten till lördag och vidare under lördagen. Snöfallet väntas vara som kraftigast på lördag eftermiddag och börjar mattas av från lördag kväll. Totalt kan 20-25 cm snö komma.
Kommentar

Det är svårbedömt hur mycket snö som lägger sig på vägarna. Närmast kusten kan det också bli en del inslag av regn.

Utfärdad 18 november klockan 10:11

Område som omfattas av SMHI:s gula vädervarning om snöfall lördag 19 november

karta med gul vädervarning höga temperaturer 20-21 juli 2022

Så här skriver SHMI i sin gula vädervarning som utfärdades 18 november

Gul - Snöfall, delar av Götalands ostkust.

Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.

Hur kan det påverka mig?
 • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
 • Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
 • Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
 • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen..
När?
 • Lördag 19 november klockan 00.00 –  23.00
Var?
 • Stora delar av Kalmar län och sydöstra Östergötlands län.
Vad händer?
 • Snöfall rör sig in österifrån under natten till lördag och vidare under lördagen. Snöfallet väntas vara som kraftigast på lördag eftermiddag och börjar mattas av från lördag kväll. Totalt kan drygt 10 cm snö komma, ungefär mellan Oskarshamn och Västervik 20-25 cm.
Kommentar

Det är svårbedömt hur mycket snö som lägger sig på vägarna. Närmast kusten kan det också bli en del inslag av regn.

Utfärdad 18 november klockan 10:11

Västerviks kommun gör för tillfället bedömningen att vi följer utvecklingen och informerar enligt vår rutin för vädervarning.

- Vi vill uppmana alla i Västerviks kommun att undvika att ge sig ut på vägarna under lördagsdygnet om det är möjligt, säger Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef i Västerviks kommun. Han fortsätter:
- Om du åker ut så ta det försiktigt i trafiken, förbered dig på att du kanske inte kommer fram så klä dig varmt, ta med reflexväst, snöskyffel och uppladdad mobiltelefon.

Uppmaningen till alla i kommunen är också att följa den faktiska väderutvecklingen och utvecklingen här på kommunwebben samt i massmedia. Vädervarningen bygger på en prognos och utvecklingen av snöfallet kan bli annorlunda i verkligheten, även mindre lokala variationer kan uppstå.

Sidan senast granskad den 18 november 2022