Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Omsorgstagarna nöjda med omsorgen enligt undersökning från Socialstyrelsen

2022-06-30

Årets brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att 99 procent av dem som svarat anser att de får ett bra bemötande av hemtjänsten. För dem som bor i särskilt boende är samma siffra 94 procent.

Det är Socialstyrelsen som genomfört en brukarundersökning i hela landet. Samtliga personer över 65 år som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst i Västerviks kommun har fått möjlighet att svara på frågor om hur de upplever sin situation och den omvårdnad de får. Undersökningen genomfördes från januari till mars 2022.

I Västerviks kommun har 503 personer som har hemtjänst och 164 personer som bor på särskilt boende svarat på frågorna. Svarsfrekvensen är 63,8 procent för hemtjänst och 42,3 procent för särskilt boende.

I undersökningen har omsorgstagarna svarat på frågor inom områden som bemötande, trygghet, delaktighet, utförande och kontakt. Västerviks kommun ligger över riksgenomsnittet på samtliga av dessa mått.

Det är mycket glädjande att vi har fått ett kvitto på den goda kvalitet som vi generellt sett har inom vår kommuns äldreomsorg, både inom hemtjänsten och på särskilt boende. Förra året genomförde inte Socialstyrelsen någon brukarundersökning, det saknade vi mycket. Därför är det extra skönt att nu få bekräftat att vi har utvecklats på ett positivt sätt jämfört med riksgenomsnittet. Jag vill ge en stor eloge till alla våra fantastiska medarbetare som skapar livskvalitet varje dag för våra medborgare, säger Joakim Nyman, socialchef i Västerviks kommun.

Politiker, tjänstepersoner och verksamhetsansvariga kommer använda resultaten som underlag för att fortsätta utveckla äldreomsorgen i linje med vad de som tar emot omsorgen tycker.

Läs mer hos Socialstyrelsen om brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”