Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Viktig information till elever i åk 2 och 3 inför kursstart

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-08-14

Fram till juni 2019 pågår en omfattande om- och tillbyggnation av Västerviks gymnasium med en ny restaurang, nytt tillagningskök, ny restaurang och ett kök för Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ny entré, entrétorg och en lång rad av förbättringar i de hus som vi bedriver verksamhet i. En konsekvens av denna om- och tillbyggnation är att vi under perioden 2018-08-21 till 2018-08-29 inte kommer att kunna servera lunch på gymnasiet utan lunch under dessa dagar kommer att serveras i Sporthallen vid Bökensved.
Måndag 20/8 kommer ingen lunch att serveras för åk 1 och 2.
För att få tillträde till Sporthallen kommer alla elever via sin mentor få ett armband som ska bära från och med tisdag 21 augusti till onsdag 29 augusti.
Nya restaurangen öppnar för alla elever och medarbetare torsdag 30/8. Då behövs inga armband längre.

Vi vill också passa på att meddela att vi har två nya rektorer på skolan.

Rektor Ro1

Per-Erik Dahl
Ansvarar för Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet, Hantverksprogrammet (inriktningarna frisör och finsnickeri) samt TE-college.
[ mailto:per-erik.dahl@vastervik.se ]per-erik.dahl@vastervik.se
0490-25 42 71

Rektor Ro5

Karin Svensson
Ansvarar för Naturvetenskapliga programmet och Estetiska programmet, stödverksamhet, Gymnasiesärskoleprogrammen Fastighet, anläggning och byggnation, Individuella samt Hotell- restaurang och bageri.
KAA (Kommunala aktivitetsansvaret).
[ mailto:karin.svensson@vastervik.se ]karin.svensson@vastervik.se
0490-25 42 24

Med vänlig hälsning
Skolledningen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.