Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förbudet att grilla utomhus upphävs från och med idag, den 30/7 15:00

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-07-30

Från och med idag, den 30/7 klockan 15:00, är det inte längre förbjudet att använda grillar i Västerviks kommun.

Räddningstjänsten har beslutat att upphäva det utökade eldningsförbudet. Däremot gäller fortfarande det tidigare eldningsförbudet som innebär att det är förbjudet att elda utomhus. Anledningen till att det här beslutet har tagits är att luftfuktigheten har ökat och det har gjort att den extrema brandrisken har minskat.

Beslutet innebär att:

  • Det är tillåtet att använda alla typer av grillar, trangiakök och liknande utomhus om det sker på ett säkert sätt.
  • Eldning utomhus är förbjuden (det vill säga eldning av grenar, ris, löv, gräs med mera).

Det finns fortfarande risker med att grilla utomhus. Räddningstjänsten vill därför informera om att:

  • Grillning sker alltid på egen risk och den som grillar har ett strikt ansvar, även om grillning inte är förbjudet. Därför måste alla vara väldigt försiktiga.
  • Engångsgrillar innebär större risker för brand än vanliga grillar. Om en engångsgrill ändå används måste man vara extra försiktig.

När du grillar behöver du tänka på att:

  • Grilla på obrännbart underlag.
  • Hålla ordentligt avstånd till brännbart material.
  • Hålla ordentligt avstånd mellan grillen och marken.
  • Ha släckutrustning tillgänglig.
  • Ha grillen under uppsikt hela tiden ända tills den är helt släckt.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.