Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Besiktning av kommunens arbeten vid Slottsholmen i Västervik klar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-07-11

Nu är gång- och cykelväg, strandpromenad och soldäck på Slottsholmen i Västervik officiellt öppna för allmänheten. Den sista besiktningen av området gjordes under måndagen.

- Det känns fantastiskt roligt att området är färdigt att använda och jag tycker att man ser redan nu hur uppskattat det är och kommer att bli, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande (S) i Västerviks kommun och fortsätter:
- Det passar extra bra att de här arbetena hann färdigt precis innan VisFestivalen börjar och att området kan användas av allmänheten som den mötesplats som vi hela tiden har strävat efter att Slottsholmen ska bli när allt står färdigt.

Utmed det nya gångstråket finns planteringar, bord och stolar. Det kommer också att finnas långsoffor och cykelparkeringar. På soldäcket mot Gamlebyviken finns solstolar i trä, upphöjda sittbänkar och stora ytor att umgås på.

En rund flytande brygga kallad Myntbryggan, som möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Sparbanken genom dess ägare Stiftelsen Tjustbygden, har kopplats på soldäcket 10 juli. Nya gångvägen mellan Lilla och Stora Strömmen kommer även den att officiellt öppnas under vecka 28.

- Så här stora investeringar måste genomföras i etapper och nu går vi vidare till nästa beslutade del av området – området runt ruinen, säger Conny Tyrberg, kommunstyrelsens förste vice ordförande (C).
- När det är genomfört senare i år har vi skapat en plats där alla kan samlas och njuta av den här helt unika miljön med hundratals år av historia och kultur.

Sådant som återstår av beslutade investeringar i området är:

  • Den långa bänk i två delar som ska följa gång- och cykelvägens kant i en stor del kurvan längs Gamlebyviken. Den monteras i augusti månad.
  • Dessutom kommer området runt slottsruinen att förses med belysning, toalett, informationsskyltar om platsens historia och tillgänglighetsanpassning för bland annat rullstolar. Plus färdigställande av konstnärliga utsmyckningen i området. Arbetena genomförs senare under året.
  • Till sist återstår den ombyggnad av bron över Stora Strömmen som ska ge en separat gångväg på den sida av bron som idag helt saknar gångväg. Arbetet med upphandling av denna investering pågår, så det är svårt att säga när det kan stå klart i dagsläget.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.