Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2017

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-05-05

Andrea Brändström porträttbildDen 8–14 maj är det dags för Krisberedskapsveckan 2017. Det är en nationell kampanj för att få hushållen att tänka på sina egna förberedelser inför en eventuell kris. Västerviks kommun deltar i kampanjen.

Hur fyller du behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner slutar fungera? Ingen ström i vägguttaget. Inget vatten i kranen. Vad gör du då?

– Konsten är inte att veta om det blir dåligt väder, säger Andrea Brändström, intendent på enheten för räddningstjänst och samhällsskydd i Västervik. Konsten är att ha ett paraply om det regnar.

Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar. Allmänhetens intresse för frågor som rör säkerhet och beredskap är också större än på länge. Förberedda och engagerade invånare stärker kommunens samlade krisberedskap.

– I Västerviks kommun är vi bra på att samarbeta med andra, berättar Andrea Brändström. Till exempel polisen, landstinget, kustbevakningen och våra egna förvaltningar och bolag. Det gör att vi känner oss väl förberedda. Vi känner till varandras behov och hjälps åt. Vi tillsammans i Västervik!

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Det är budskapet under årets kampanjvecka. Syftet är att väcka tankar om det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Vattendunkar och kärl av olika slag på asfaltEn åtgärd som kan vara avgörande i en allvarlig kris, är att ha några dunkar med dricksvatten på lager. Utan mat klarar sig de flesta flera dagar, men vatten är livsnödvändigt.

Kvinnor mellan 45 och 64 år är en prioriterad målgrupp för kampanjen. Studier visar att den här gruppen är mer intresserad av olika säkerhetshöjande åtgärder och också gärna pratar om det i sina nätverk. På så sätt sprider de budskapet vidare och inspirerar och motiverar andra att engagera sig.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Krisberedskapsveckan är tänkt att bli årligt återkommande.

Torsdagen den 11 maj kan allmänheten chatta med Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef på Västerviks kommun, på Räddningstjänstens sida på facebook. Klockan 20–21 ställer han upp och svarar på frågor om krisberedskap.

Under vecka 19 får du tips på hur du kan förbereda dig inför en eventuell kris på vår instagram.

Läs mer om Krisberedskapsveckan: www.msb.se/krisberedskapsveckan

För mer information kontakta

Andrea Brändström

Intendent, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.