Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lokalt naturvårdsprojekt får statligt bidrag

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-04-06

Området Källsåker–Hermanstorp i Västerviks kommun är värdefullt på många sätt. Här finns både spännande fynd från bronsåldern och vackra ekhagar som riskerar att växa igen. Ett lokalt naturvårdsprojekt ska ta tillvara och utveckla dessa värden. Allmänheten ska få bättre tillgång till området. Detta projekt får nu statligt bidrag.

Tanken är att göra Källsåker–Hermanstorp till ett välbesökt område för friluftsliv. Ett givande utflyktsmål för skolklasser. De vackra ekhagarna ska återställas. Skyltar med information ska sättas upp.

Projektet har fått namnet Källsåker–Hermanstorp natur och kultur i samspel. Det statliga bidraget täcker 50 procent av projektets kostnader. Dock högst 295 000 kronor.

Projektet blir ett fint komplement till den våtmark/fågelsjö som är på gång alldeles intill. Våtmarken planeras få samma vattennivå som havet hade under bronsåldern. Det finns stora möjligheter att området utvecklas till en fågellokal året runt.

I sin helhet kombinerar projektet natur-, kultur- och miljövård med friluftsliv. Det innebär en bred samverkan mellan flera olika lokala aktörer och intressen. Nu är LONA – Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt – med och finansierar genomförandet.

En arbetsgrupp har bildats med representanter från:

• Västerviks kommun: Samhällsbyggnad, fritid, fastighet, naturvård och kultur
• Stiftelsen Västerviks museum
• Tjust Fågelklubb
• Markägare: Källsåkers gård

Se en film LONA – Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

För mer information kontakta

Dennis Wiström

Projektledare, Västerviks kommun
0490-25 41 49
dennis.wistrom@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.